Интернет каталози на библиотеки, работещи с програмен продукт
"Автоматизирана Библиотека" (АБ) на фирма "РС-ТМ" ООД
No Връзка към
страницата на
библиотеката
Връзка към
интернет
каталога

Извличане
на записи
от каталога
Сводни каталози на АБ. Ретроконверсия на НБКМ
Каталог "Университетски Библиотеки" - КУБ http://www.pc-tm.com/abkub/ Да
Ретроконверсия на НБКМ - РЕТРО http://www.pc-tm.com/abretro/abs.htm Да
Своден каталог на библиотеки, работещи с АБ - СВОДЕН http://www.pc-tm.com/absvoden/abs.htm Да
Своден каталог на библиотеки при ВУЗ - Североизточна България - СЕВЕРОИЗТОК http://library.uni-ruse.bg/abss/  
Своден каталог на библиотеки при ВУЗ - Пловдив - ВРЕМЕ http://vreme.pu.acad.bg/  
Асеновград
Градска библиотека "Паисий Хилендарски" http://77.85.171.59/absw/abs.htm Да
Балчик
Библиотека при НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" http://46.252.63.55/absw/abs.htm Да
Благоевград
Югозападен университет "Неофит Рилски" http://194.141.86.10:8080/absw/abs.htm Да
Регионална библиотека "Димитър Талев" http://e-catalog.libblagoevgrad.org/abweb/public/ Да
Библиотека при НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1866" http://178.254.230.134:22280/absw/abs.htm Да
Божурище
Библиотека при НЧ "Христо Ботев 1934" http://145.255.218.190/absw/abs.htm Да
Бургас
Бургаски свободен университет http://library.bfu.bg/absw/abs.htm Да
Университет "Проф.д-р Асен Златаров" http://libwin.uniburgas.bg/absw/abs.htm Да
Народно Читалище (НЧ) "Изгрев 1909" http://83.228.48.213/absw/abs.htm Да
Народно Читалище (НЧ) "Асен Златаров 1940" http://37.63.85.215/absw/abs.htm Да
Народно Читалище (НЧ) "Л. Каравелов 1940" http://92.247.103.215/absw/abs.htm Да
Народно Читалище (НЧ) "Св. Св. Кирил и Методий 1985" http://78.83.42.135:8081/abweb/public Да
Регионална Библиотека (РБ) "П. К. Яворов" http://catalog.burgaslib.bg/absw/abs.htm Да
Варна
Варненски свободен университет http://lib-serv.vfu.bg/absw/abs.htm Да
Икономически университет http://library1.ue-varna.bg:7480/absw/abs.htm Да
Технически университет
http://lib.tu-varna.bg:8081/abweb/public/ Да
Математическа гимназия "Д-р П. Берон" http://ns.mgberon.com:7080/absw/abs.htm Да
НЧ "Просвета 1927" http://185.219.69.230:8081/abweb/public/ Да
Шуменски университет - департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите http://library.ittd.acad.bg/absw/abs.htm Да
ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" http://library.naval-acad.bg:8081/abweb/public/ Да
Библиотека при НЧ "Елин Пелин-1977" http://83.228.56.236/absw/abs.htm Да
Библиотека при Първа езикова гимназия http://82.103.94.146:8090/absw/abs.htm Да
Велико Търново
Централна библиотека на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" http://libserver.uni-vt.bg/absw/abs.htm Да
Библиотека при Исторически факултет на ВТУ
http://libserver.uni-vt.bg/abvtu01/abs.htm  
Библиотека при Славистичен център на ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu02/abs.htm  
Библиотека при Православен богословски факултет на ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu03/abs.htm  
Библиотека при Юридически и философски факултет http://libserver.uni-vt.bg/abvtu04/abs.htm  
Библиотека при Педагогически факултет на ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu05/abs.htm  
Библиотека при Факултет математика и информатика на ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu06/abs.htm  
Австрийска библиотека при ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu07/abs.htm  
Немска библиотека при ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu08/abs.htm  
Библиотка при Образователен и културен център "Балкани" при ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu09/abs.htm  
Библиотека при Изобразителен факултет при ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu10/abs.htm  
Библиотека при Стопански факултет при ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/abvtu11/abs.htm  
Библиотека при Филологически факултет на ВТУ http://libserver.uni-vt.bg/absw/abs.htm  
Библиотека при Институт "Конфуций" при ВТУ http://94.155.229.226/absw/abs.htm Да
Видин
Регионална Библиотека (РБ) "Михалаки Георгиев" http://178.239.224.218:8000/absw/abs.htm Да
Враца
Регионална Библиотека (РБ) "Христо Ботев" http://catalog.libvratsa.org:8081/abweb/public/ Да
Габрово
Технически университет http://lib-tu.tugab.bg/absw/abs.htm Да
Девин
НЧ "Родопска просвета - 1923" http://5.53.222.49/absw/abs.htm Да
Димитровград
Градска Библиотека "Пеньо Пенев" http://93.183.163.108/absw/abs.htm Да
Добрич
Шуменски университет - педагогически колеж http://kdlib.shu.bg:8081/abweb/public/ Да
Висше училище по мениджмънт http://library.vumk.eu/absw/abs.htm Да
НЧ "Йордан Йовков - 1870" http://83.228.32.95/absw/abs.htm Да
Дългопол
НЧ "Н. Й. Вапцаров 1896"
http://87.126.237.139/absw/abs.htm Да
Елин Пелин
Общинска библиотека - Елин Пелин
http://109.121.153.143/absw/abs.htm Да
Карлово
Общинска библиотека
http://85.255.165.164/absw/abs.htm Да
Копривщица
НЧ "Хаджи Ненчо Палавеев - 1869"
http://93.123.125.135/absw/abs.htm Да
Криводол
НЧ "Н. Й. Вапцаров 1924"
http://library-krivodol.eu/ Да
Крумовград
НЧ "Христо Ботев 1914"
http://193.93.26.36/absw/abs.htm Да
Кърджали
Пловдивски Университет - Филиал "Любен Каравелов" http://83.228.44.100:8080/absw/abs.htm
Да
Ловеч
РБ "Проф. Беню Цонев" http://catalogue.liblovech.bg/abweb/public Да
Монтана
РБ "Гео Милев" http://e-catalog.montanalib.com Да
Павликени
НЧ "Братство - 1884" http://92.247.185.34:4000/absw/abs.htm Да
Пазарджик
РБ "Никола Фурнаджиев" http://catalog.libpz.eu/absw/abs.htm Да
Перник
РБ "Светослав Минков" - Перник http://catalog.libpernik.net/absw/abs.htm Да
Петрич
НЧ "Братя Миладинови - 1914" http://88.80.117.177:3380/absw/abs.htm Да
Пещера
НЧ "Развитие 1873" http://46.40.125.250/absw/abs.htm Да
Плевен
РБ "Христо Смирненски" http://212.39.79.156:8081/abweb/public Да
НЧ "Съгласие 1869" http://catalog.saglasie1869pleven.com/absw/abs.htm Да
Пловдив
Аграрен университет http://lib.au-plovdiv.bg:8081/abweb/public Да
Медицински университет http://medlib-plovdiv.org/absw/abs.htm Да
Пловдивски университет http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm Да
Технически университет http://lib.tu-plovdiv.bg/absw/abs.htm Да
Висше училище по сигурност и икономика http://213.145.118.11/absw/abs.htm Да
ИЗК "Марица" http://213.91.242.73/absw/abs.htm Да
Университет по хранителни технологии http://library.uft-plovdiv.bg/absw/abs.htm Да
НЧ "Съвременник 1986" http://87.126.166.244/absw/abs.htm Да
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство http://ecatalog.artacademyplovdiv.com/absw/abs.htm Да
Провадия
НЧ "Алеко Константинов 1884" http://catalog.chitalishte-provadia.eu/absw/abs.htm Да
Русе
Русенски Университет "Ангел Кънчев" https://library.uni-ruse.bg/ Да
Австрийска библиотека "Елиас Канети" http://www.oebibli.uni-ruse.bg/ab/  
Самоков
Общинска Библиотека "Паисий Хилендарски" http://109.160.76.34/absw/abs.htm Да
Сандански
НЧ "Отец Паисий 1919" http://catalog.sandanski-chitalishte.com/ Да
Свиленград
Общинска библиотека - Свиленград http://151.237.71.11/abweb/public/ Да
Свищов
Стопанска академия "Д. А. Ценов" http://wlib.uni-svishtov.bg/ Да
Севлиево
Градска библиотека http://87.126.201.61/absw/abs.htm Да
Силистра
РБ "П. Павлович" http://213.91.132.54:8081/abweb/public/ Да
Смолян
Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър" http://libserv-sm.vfu.bg/absw/abs.htm Да
РБ "Николай Вранчев" http://catalog.librarysm.com Да
Филиал към ПУ "Паисий Хилендарски" http://lib-catalog-smolyan.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm Да
София
Изпълнителна агенция по околната среда
http://eea.government.bg/absw/abs.htm Да
Медицински университет http://nt-cmb.mu-sofia.bg/abweb/public/ Да
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" http://library.mgu.bg/absw/abs.htm Да
Национална спортна академия "В. Левски" http://92.247.13.212/absw/abs.htm Да
Национална художествена академия http://213.222.51.195/absw/abs.htm  
НЧ "Светлина 1940" http://library.svetlina1940.org/ Да
НЧ "Цар Борис III - 1928" http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public Да
Обединен богословски факултет http://www.pc-tm.com/svetilnik/default.htm  
Университет по архитектура, строителство и геодезия http://lib.uacg.bg/absw/abs.htm Да
Университет за национално и световно стопанство https://catalogue.unwe.bg/abweb/public/ Да
Химикотехнологичен и металургичен университет http://193.30.228.202/absw/abs.htm Да
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" http://library.nma.bg/abweb/public/ Да
НЧ "Николай Хайтов - 1936" http://82.103.96.254:8081/absw/abs.htm Да
Народно събрание на Република България - Парламентарна библиотека http://library.parliament.bg/abweb/public/ Да
Библиотечна база - ВТУ "Тодор Каблешков" http://e-library.vtu.bg/absw/abs.htm Да
LibLab при УниБИТ http://liblab.unibit.bg/absw/abs.htm Да
НАТФИЗ - Академична библиотека и архив http://95.87.212.235:8081/abweb/public Да
Библиотечно-информационен център при УниБИТ http://catalog.unibit.bg/absw/abs.htm Да
Висше училище по застраховане и финанси http://ecatalog.vuzf.bg/absw/abs.htm Да
Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" http://46.47.83.110:88/absw/abs.htm Да
Факултет по дентална медицина, МУ http://194.141.12.60/absw/abs.htm Да
Висше училище по телекомуникации и пощи http://library.utp.bg/absw/abs.htm Да
НЧ "Г. С. Раковски 1927" http://94.236.224.35/absw/abs.htm Да
Софийска Адвокатска Колегия http://biblioteka.sak-sas.bg/abweb/public/ Да
ОКИ Дом на културата "Искър" http://78.83.173.186:8080/absw/abs.htm Да
Стара Загора
Библиотека "Родина" http://catalog.rodina-bg.org:8081/abweb/public Да
РБ "Захарий Княжески" http://catalog.libsz.org:8081/abweb/public/ Да
Фондация "Миню Балкански" http://catalog.rodina-bg.org/absf/abs.htm Да
ТУ - Медицински факултет - Библиотека http://85.187.181.253/absw/abs.htm Да
ТУ - Медицински колеж - Библиотека http://85.187.181.251/absw/abs.htm Да
Тутракан
НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1873" http://185.134.229.194/absw/abs.htm Да
Хасково
РБ "Христо Смирненски" http://rb-haskovo.no-ip.org:8081/abweb/public Да
ОНЧ "Заря - 1958" http://195.39.213.110/absw/abs.htm Да
Хисаря
НЧ "Иван Вазов 1904" http://87.126.247.42/absw/abs.htm Да
Шумен
РБ "Стилиян Чилингиров" http://lib-shumen.iservice.bg/absw/abs.htm Да
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" http://www.shu-lib.shu-bg.net:8081/abweb/public/ Да
Шуменски университет - педагогическа и чуждоезикова библиотека http://www.lib.fpi.shu-bg.net:8081/abweb/public/ Да