Каталози на Университетски Библиотеки (КУБ),
работещи с програмен продукт
"Автоматизирана Библиотека" на "РС-ТМ" ООД
No Библиотеки, подредени по реда на зареждане на данните
(връзка към страницата на библиотеката)
Абревиатура
в КУБ (връзка
 към каталога
на библиотеката)

Заредени
записи
Технически университет - София, филиал Пловдив ТУП
9525
Варненски свободен университет - Варна ВСУ
43290
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов СА
15964
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София МГУ
7516
Икономически университет - Варна ИУВ
30355
Шуменски университет "Епископ К. Преславски" - Шумен ШУ
92483
Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" - Велико Търново ВТУ
105114
Технически университет - Габрово ТУГ
20662
Бургаски свободен университет - Бургас БСУ
31975
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ПУ
41636
Аграрен университет - Пловдив АУП
14736
Медицински университет - Пловдив МУП
10083
Медицински университет - Варна МУВ
8056
Медицински университет - София МУС
16662
Химико-технологичен и металургичен университет - София ХТМУ
2651
Технически университет - Варна ТУВ
6737
Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас ТУБ
35151
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ЮЗУ
33015
Национална художествена академия - София НХА
3158
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София* УАСГ
6719
Медицински факултет на Тракийски университет - Стара Загора* МФСЗ
466
Национална спортна академия - София* НСА
679
Университет за национално и световно стопанство - София* УНСС
7423

* Заредени са само данните за периода 01.07.2011 - 08.08.2014 г. Останалите записи са в процес на редактиране.