Дигитални колекции на библиотеки, работещи с програмен продукт
"Автоматизирана Библиотека" (АБ) на фирма "РС-ТМ" ООД
No Връзка към
страницата на
библиотеката
Връзка към
дигиталната
колекция
Видин
Регионална Библиотека (РБ) "Михалаки Георгиев" Персоналии
Ловеч
РБ "Проф. Беню Цонев" Ловешки край
Пазарджик
РБ "Никола Фурнаджиев" Онлайн достъп до книжовното наследство на региона
Плевен
РБ "Христо Смирненски" Видни плевенчани
Смолян
РБ "Николай Вранчев" Паметта на Родопа планина
София
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Български исторически архив
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Български исторически архив - фотографии
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Старопечатни книги
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Славянски и други ръкописи
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Източни ръкописи
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Музика
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Периодични издания
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Сиджили
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Дефтери
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Ориенталски старопечатни книги
Стара Загора
РБ "Захарий Княжески" Онлайн достъп до книжовното наследство на региона