Демонсттрационен бюлетин

Изданието на бюлетина е с представителна цел. Съдържа данните от м.юли 2000г.

Актуалните данни в ИНТЕРНЕТ може да ползвате срещу абонаментна такса.

Месечен бюлетин
"Всичко за книгата"
юли`2000


Философия. Религия. Обществени науки. История. Общ отдел

Философия. Психология. Логика. Теория на познанието. Етика

1B.* Дворянова, Емилия. Естетическата същност на християнството / Емилия Дворянова. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1992. - 128 с.; 20 см

Написана вдъхновено и с дълбоко познаване на свещените текстове,раннохристиянската литература и късноантичната философия, книгата ще заинтригува всеки,който се интересува от глобалната естетика на битието, заложена в същността на християнската религия. Въпроси като защо сме такива каквито сме, защо е такъв света, в който живеем и как се е конструирал като такъв ще останат завинаги недостижими за човешкия ум, но както деликатно ни внушава авторът, търсенето на техните отговори остава най-сигурния компас, показващ осмислянето или обезмислянето на всяка дейност.

141:18 +291.1:23/28
1.00 лв.

No 8573

2B.* Епиктет. Наръчник за живота : Беседи / Епиктет ; Прев. Калина Гарелова; Консулт. Богдан Богданов. - 1 изд. - София : Кибеа, 2000. - 132 с.; 20 см. - (Серия Оракул)

Включва сборника с афоризми, известен като наръчник - популярно произведение от времето на Римската империя, използвано през средновековието като правилник с инструкции за живота на монасите, четено и коментирано от Марк Аврелий,Симплиций, ренесансовите учени, Блез Паскал, Монтен, Ницше, Хегел. В книгата са подбрани десет беседи с разнообразна тематика (от прелюбодейството до самотата), подбрани така, че да зазвучи живият глас на роба философ.

101
ISBN 954-474-213-1
5.00 лв.

No 8376

3B.* История на християнската философия. Историческото изследване на средновековната философия и неосхоластика / Етиен Жилсон, и др. ; Прев. от нем.Цочо Бояджиев, Георги Каприев ; Худож. Марин Добрев. - 2 изд. - Стара Загора : Идея,1999. - 704 с.; 20 см

101(091):23/28 +291.1
15.00 лв.

No 8262

4B.* Радев, Ради. Антична философия / Ради Радев ; Худож. Марин Добрев. - 2изд. - София : Идея, 1997. - 748 с.; 20 см

101(091)
ISBN954-8638-0
7.30 лв.

No 8252

5B.* Радев, Ради. Средновековна философия / Ради Радев ; Худож. Марин Добрев. - 1 изд. - София : Идея, 1994. - 448 с.; 21 см

101(091)
5.00лв.

No 8253

6B.* Средновековна философия : Антология / Състав., предг. и бел. Ради Радев ; Худож. Марин Добрев. - Стара Загора : Идея, 1994. - 576 с.; 21 см

101(082.2)
6.00 лв.

No 8256

Окултни науки

7B.* Айк, Дейвид. Бунтът на роботите : Историята на духовния ренесанс /Дейвид Айк ; Прев. от англ. Татяна Иванова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 452 с.; 22 см

133:001.9
ISBN954-626-119-X
9.00 лв.

No 7424

8B.* Акордиране на човешката душа : Архив на Боян Боев : Т. 2 / Беинса Дуно. - София : Бяло братство, 2000. - 294 с.; 21 см

289:252 +133
ISBN 954-744-003-9
9.00 лв.

No 8333

9B.* Ананд, Марго. Тантра : Изкуството на сексуалния екстаз / Марго Ананд. -София : Шамбала, [2000]. - 484 с.; 22 см. - (Поредица Духовните традиции. Серия Тантра)

294.5:141.33 +613.88:374 +176
ISBN 954-8126-51-6
10.00 лв.

No 7916

10B.* Андрюс, Тед. Как да разкрием миналите си прераждания / Тед Андрюс ;Прев. от англ. Ивайло Васевски ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова, Василен Васевски. - 1 изд. - София : Аратрон, 1996. - 182 с.; 20 см. - (Серия Духовно усъвършенстване)

133
ISBN 954-626-028-2
3.00 лв.

No 7436

11B.* Андрюс, Тед. Как да виждаме и да разчитаме аурата / Тед Андрюс ;Прев. Ивайло Васевски ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон,1997. - 174 с.; 20 см. - (Серия Духовно усъвършенствуване)

133
ISBN954-626-035-5
2.20 лв.

No 7433

12B.* Андрюс, Тед. Как да срещнем и да работим с духовни водачи / Тед Андрюс; Прев. Ивайло Васевски ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София :Аратрон, 1997. - 180 с.; 20 см. - (Серия Духовно усъвършенствуване)

133.9
ISBN 954-626-029-0
3.00 лв.

No 7432

13B.* Апостолов, Апостол. Усмивката на сатаната или срещи със свръхестественото / Апостол Апостолов. - София : Инвестпрес, 2000. - 192 с.; 20 см

159.961:141.33
ISBN 954-90571-3-5
5.00 лв.

No 8490

14B.* Бърдсал, Джордж. Фенг Шуй : Древното изкуство на месторазполагането /Джордж Бърдсал ; Прев. Калин Купенов ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. -София : Аратрон, 1998. - 184 с.; 20 см

721:299.51(035) +643/645
ISBN954-626-066-5
2.80 лв.

No 7428

15B.* Денинг, Мелита и др. Психическа самозащита и благополучие / Мелита Денинг, Осбърн Филипс ; Прев. от англ. Елвита Бахарян ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1996. - 264 с.; 20 см. - (Серия Духовно усъвършенстване)

133:159.961
ISBN 954-626-025-8
3.80 лв.

No 7435

16B.* Денинг, Мелита и др. Магията на Таро / Мелита Денинг, ОсбърнФилипс ; Прев. от англ. Ани Младенова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1изд. - София : Аратрон, 2000. - 252 с.; 20 см

159.961:133
ISBN954-626-115-7
4.80 лв.

No 7425

17B.* Джудит, Енодия. Чакрите : Колелата на живота / Енодия Джудит ; Прев.от англ. Цветан Убенов. - 1 изд. - София : Аратрон, 2000. - 592 с.; 22 см

294:615.825.1 +159.96
ISBN 954-626-036-3
10.00 лв.

No 7411

18B.* Класен, Норберт. Знанието на толтеките. Кастанеда и практическата философия на нагуализма / Норберт Класен ; Прев. от нем. Жана Ценова ; Ред. Пламен Градинаров. - 1 изд. - София : Лик, 2000. - 296 с.; 20 см. - (Светът на нагуала)

141.33:159.96
ISBN 954-607-334-2
7.90 лв.

No 8360

19B.* Книга за Свещената магия на Абремелин Мага, както е предадена от Авраам Евреина на неговия син Ламех / Прев. от англ. Ангел Цветков. - 1 изд. - София :Аратрон, 1995. - 292 с.; 20 см

133
ISBN 954-626-013-4
6.50лв.

No 7416

20B.* Кънънигам, Скот. Земната сила / Скот Кънънигам ; Прев. от англ. Яна Фингарова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1996. - 196с.; 20 см. - (Серия Практическа магия)

291.2:159.961
ISBN954-626-093-2
4.00 лв.

No 7437

21B.* Леви, Елифас. Учение и ритуал на висшата магия / Елифас Леви ; Прев.от фр. Ваня Гюрджеклиева ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 2 изд. - София :Аратрон, 2000. - 366 с.; 20 см

141.33:159.961
ISBN954-626-127-6
7.20 лв.

No 7438

22B.* Лин, Джейми. Фън Шуй : Земен дизайн : Благоприятни природни тайни за съвременен интериор, които влияят върху изобилието и благоденствието / Джейми Лин ;Прев. Маргарита Спасова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София :Аратрон, 1999. - 342 с.; 21 см. - (Серия Фън Шуй)

141.33:72 +133.52
ISBN 954-626-095-9
7.20 лв.

No 7431

23B.* Марч, Марион и др. Най-добрият начин да научим астрология : Т. 3 :Анализ на хороскопа / Марион Марч, Джоан Макевърс ; Прев. от англ. Ива Кацарова ;Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 2000. - 374 с.; 22 см

133.52
ISBN 954-626-130-0
8.50 лв.

No 7415

24B.* Марч, Марион и др. Най-добрият начин да научим астрологията : Т. 2 : Техники за изчисляване и интерпретация / Марион Марч, Джоан Макевърс ; Прев. ИваКацарова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 370с.; 22 см

133.52
ISBN 954-626-118-1
8.00 лв.

No 7414

25B.* Марч, Марион и др. Най-добрият начин да научим астрология : Т. 1 :Основни принципи / Марион Марч, Джоан Макевърс ; Прев. от англ. Ива Кацарова ;Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 354 с.; 22 см

133.52
ISBN 954-626-099-1
8.00 лв.

No 7413

26B.* Никълсън, Рейнълд. Мистиците на исляма / Рейнълд Никълсън ; Прев. от англ. Христина Белева ; Ред. Александър Веселинов-Шамсуддийн. - София : Шамбала, 2000. -172 с.; 20 см. - (Поредица Духовните традиции)

141.33:297
ISBN954-8126-50-8
4.00 лв.

No 7914

27B.* Папюс. Кабала : Наука за Бога, Вселената и Човека / Папюс ; Прев.Ангел Цветков ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1994. -224 с.; 20 см

141.33
ISBN 954-626-005-3
5.40 лв.

No 7418

28B.* Потър, Карол. Енциклопедия на суеверията / Карол Потър ; Прев. от англ. Вера Джамбазова. - 1 изд. - София : Мириам, 1998. - 288 с.; 20 см

133:291.2(038) +159.961
ISBN 954-9513-38-6
6.00 лв.

No 8471

29B.* Прааг, Джеймс Ван. Докосване до небесата : Духовно пътуване през живота и смъртта / Джеймс Ван Прааг ; Прев. Светозара Петкова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 2000. - 206 с.; 20 см. - (Серия Загадки и мистерии)

133.9
ISBN 954-626-125-4
4.20 лв.

No 7420

30B.* Прааг, Джеймс Ван. Разговори с небесата : Посланията на един медиум за живота след смъртта / Джеймс Ван Прааг ; Прев. от англ. Силвия Шкойнарова-Божкова ;Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 256 с.; 20 см. -(Серия Загадки и мистерии)

133.9
ISBN 954-626-092-4
4.80лв.

No 7419

31B.* Рафаел Саймънс, Т. Фън Шуй : Стъпка по стъпка / Т. Рафаел Саймънс ;Прев. от англ. Валентин Евстатиев. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 314 с.; 20 см. -(Серия Фън Шуй)

133.52:643/645(035)
ISBN 954-626-112-2
5.40 лв.

No 7427

32B.* Санчес, Виктор. Учението на Дон Карлос / Виктор Санчес ; Прев. от англ. Цветан Убенов ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон,1998. - 336 с.; 20 см. - (Серия Духовно усъвършенстване)

159.96:133(035)
ISBN 954-626-083-5
4.80 лв.

No 7440

33B.* Уебстър, Ричард. Въведение във Фън Шуй / Ричард Уебстър ; Прев. от англ. Капка Герганова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон,[1998]. - 226 с.; 20 см. - (Серия Фън Шуй)

299.51:72 +643/645:133
ISBN 954-626-078-9
4.20 лв.

No 7430

34B.* Файър, Джон. Куцият елен - Търсач на видения / Джон Файър ; Прев. от англ. Иво Кюмюрджиев. - София : Шамбала, 1999. - 348 с.; 22 см. - (Поредица Духовните традиции. Шаманизъм)

299.7:159.961 +133
ISBN 954-8126-46-X
7.20 лв.

No 7909

35B.* Федър, Кен Игъл. Пътят на толтеките : Ръководство за учението на дон Хуан Матус, Карлос Кастанеда и други толтекски ясновидци / Кен Игъл Федър ; Прев. от англ. Данаил Николов ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон,2000. - 434 с.; 20 см

159.96 +141.33:159.937
ISBN954-626-113-0
7.20 лв.

No 7410

36B.* Фермие, Жан Даниел. Номерология / Жан Даниел Фермие ; Прев. от фр.Михаил Илиев. - 1 изд. - София : Мириам, 1998. - 184 с.; 20 см. - (Енциклопедия на окултните науки)

133
ISBN 954-9513-16-5
4.00 лв.

No 8472

37B.* Форчън, Дайън. Психическа самозащита : Изследване на окултната патология и престъпност / Дайън Форчън ; Прев. от англ. Юлиана Цалева. - 1 изд. - София :Аратрон, [Б. г.]. - 232 с.; 20 см

159.961 +133
ISBN954-626-021-5
3.50 лв.

No 7423

38B.* Форчън, Дайън. Мистичната кабала / Дайън Форчън ; Прев. от англ.Ангел Цветков. - 1 изд. - София : Аратрон, 1996. - 334 с.; 20 см

141.33
ISBN 954-626-020-7
6.50 лв.

No 7417

39B.* Фъргюсън, Анна-Мари. Артурово Таро / Анна-Мари Фъргюсън ; Прев. от англ. Зорница Комарова. - 1 изд. - София : Аратрон, 2000. - 300 с.; 20 см

159.961:299.1 +133
ISBN 954-626-131-9
6.00 лв.

No 8006

40B.* Хан, Хазрат. Космическият език : Трактати върху суфизма / Хазрат Хан ; Прев. Стефка Николова. - София : Шамбала, 1999. - 324 с.; 22 см. - (Поредица Духовните традиции. Серия Суфи)

141.33
ISBN 954-8126-47-8
6.80 лв.

No 7910

41B.* Шулман, Мартин. Кармична астрология : Т. 2 : Радостта и Локус фортуна &Кармата на "Сега" / Мартин Шулман ; Прев. от англ. Ива Кацарова ; Худож. оформл.Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 252 с.; 22 см

133.52(035)
ISBN 954-626-106-8
6.00 лв.

No 7409

42B.* Шулман, Мартин. Кармична астрология : Т. 1 : Лунните възли и прераждането & Ретроградните планети и прераждането / Мартин Шулман ; Прев. Ива Кацарова; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 376 с.; 20 см

133.52
ISBN 954-626-105-X
8.00 лв.

No 7408

Психология

43B.* Алексиева, Емилия. Рисунките в психологическото изследване на личността/ Емилия Алексиева ; Корица Красимира Михайлова. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл.Охридски, 2000. - 136 с.; 24 см

Монографията е посветена на рисуването и неговото използване като психодиагностична техника в психологическото изследване.Представени са двата основни подхода - генетичен и проективен. Първият се основава на закономерностите в изобразителната дейност, а вторият - на възможностите рисунките да отразяват специфични особености на личността на рисуващия. Посредством експерименталната психосемантика трудът защитава идеята, че рисуването е специфичен език, който може да изрази чувства, качества, дори абстракции. В книгата са представени някои от най-известните тестове с рисуване, използвани в психоаналитичната практика.

159.9.07:74 +616.89-008.4 +159.964.2
ISBN 954-07-0660-2
5.00 лв.

No 8492

44B.* Голман, Даниел. Емоционална интелигентност / Даниел Голман ; Прев.Елика Рафи ; Консулт. Александър Маринов. - 1 изд. - София : Кибеа, 2000. - 528 с.; 20 см. -(Серия Познай себе си)

Четивно и широкообхватно проучване на най-добрите изследвания, плод на труда на съвременни психолози и педагози, което ни предлага стойностни идеи за истинската същност на интелигентността. Интригуващо и практично ръководство за постигане на емоционално съвършенство.

159.94:159.923(035)
ISBN 954-474-211-5
7.00 лв.

No 8375

45B.* Гроф, Станислав. Психологията на бъдещето / Станислав Гроф ; Прев. отангл. Людмила Андреева ; Худож. Марин Нешев. - 1 изд. - София : Лик, 2000. - 496 с.; 20 см

159.96:615.851
ISBN 954-607-335-0
12.90 лв.

No 8361

46B.* Карнеги, Дейл. Как да придобием самоувереност и да влияем на другите чрез изкуството да говорим пред публика / Дейл Карнеги ; Прев. Мая Калоферова ; Худож.оформл. Красимира Деспотова. - 1 изд. - София : Кибеа, 2000. - 244 с.; 20 см. - (СерияПознай себе си)

Книга за всички, които искат да се самоусъвършенстват. На всяка страница авторът - създател на класически правила за личностна реализация и любимец на няколко поколения читатели, показва техниките, които могат да ви помогнат изявите ви пред публика във всяка фаза на живота.

159.925(035)
ISBN954-474-197-6
6.00 лв.

No 8378

47B.* Полсън, Женевиев и др. Прераждането / Женевиев Полсън, СтивънПолсън ; Прев. от англ. Антоанета Николова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1998. - 212с.; 20 см. - (Серия Духовното усъвършенстване)

159.96:133
ISBN954-626-086-X
4.00 лв.

No 7434

48B.* Реан, Реймон. Парапсихологията : Наука за духа / Реймон Реан ; Прев.от фр. Радослав Доков. - 1 изд. - София : Мириам, 1999. - 282 с.; 20 см. - (Поредица Вътрешен свят: Психология и парапсихология)

159.961
ISBN954-9513-66-1
6.00 лв.

No 8476

49B.* Реан, Реймон. Парапсихологията : Практическо приложение / Реймон Реан; Прев. от фр. Радослав Доков. - 1 изд. - София : Мириам, 1999. - 212 с.; 20 см. - (Поредица Вътрешен свят: Психология и парапсихология)

159.961
ISBN954-9513-79-3
6.00 лв.

No 8477

50B.* Семов, Марко. Българска народопсихология : Размисли върху това кои сме били и какви сме днес : Т. 1 / Марко Семов. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд.Св. Кл. Охридски, 1999. - 728 с.; 24 см

159.922.4
ISBN954-07-1256-4
20.00 лв.

No 8510

51B.* Тайсън, Доналд. Новият маг : Практическо ръководство на съвременния маг/ Доналд Тайсън ; Прев. от англ. Ангел Цветков. - 1 изд. - София : Аратрон, 1996. - 390с.; 20 см. - (Серия Висша магия)

159.961:133(035)
ISBN954-626-022-3
4.50 лв.

No 7443

52B.* Харитиди, Олга. Влизане в кръга : Древни тайни на сибирска мъдрост,разкрити от руски психиатър / Олга Харитиди ; Прев. от англ. Кристина Гечева ; Худож.Яна Левиева. - 1 изд. - София : Епсилон, 1997. - 224 с.; 20 см. - (Серия Енигма)

159.961:133
ISBN 954-8608-14-6
2.80 лв.

No 7052

Логика

Етика

Естетика

53B.* Мутафов, Енчо. Двуизмерният човек : Бунтът в европейската култура /Енчо Мутафов. - 1 изд. - София : Идея, 1994. - 368 с.; 21 см

18 +82.01+886.7-09 +316.6
3.00 лв.

No 8257

Религия. Теология

54B.* Агни йога : Учение на живата етика : Т. 2 и Т. 3 / Прев. Мария Караиванова, Лъчезар Петров. - 2 прераб. изд. - София : Клуб Фохат, 2000. - 368 с.; 20 см

294.527
ISBN 954-9909-02-6
5.50 лв.

No 8202

55B.* Барет, Клайв. Египетските богове и богини : Митологията и вярванията в Древен Египет / Клайв Барет. - 1 изд. - София : Абагар, 1999. - 174 с.; 23 см

299.2
ISBN 954-584-225-3
5.50 лв.

No 8473

56B.* Библия, сиречь священно-то писанie на Beтxый и Новый завет /Моногр. Петър Вангелов. - Фототипно изд. - София : Виделина, 2000. - 1054 с.; 25 см

Настоящото издание представлява фотокопие на Виенското издание на Библията на български език от 1885 година. То е репродукция на личния екземпляр на Учителя Петър Дънов с бележките и знаците, направени от него върху страниците й, изложени и описани в специален раздел на приложението. Историята и значението на цариградския български превод от 1871 г. са разгледани в монографията на Петър Вангелов.

22
ISBN954-8925-23-0
22.00 лв.

No 8491

57B.* Завръщането на друидите : Магическата традиция на древните келти /Прев. от англ. Анна Елчинова. - София : Шамбала, 1999. - 446 с.; 22 см. - (Поредица Духовни тетрадиции)

299.1
ISBN 954-8126-41-9
8.00 лв.

No 7911

58B.* Иванов, Валери. Даоска алхимия : Обединение на петте елемента.Изкуството на меча / Валери Иванов ; Предг. Елена Николова ; Рис. Мария Чиширанова. -София : Шамбала, 2000. - 220 с.; 22 см. - (Поредица Духовните традиции. Даоизъм)

299.51 +796.85(035)
ISBN 954-8126-53-2
5.00 лв.

No 7917

59B.* Киров, Димитър. Въведение в християнската антропология : За богообразността на човека / Димитър Киров ; Корица Борил Караиванов. - 1 изд. - София :Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1996. - 224 с.; 20 см

В книгата се проследява в най-общ план сътворяването на човека, грехопадението, проникването на греха и злото в света, възстановяването на човешката богообразност чрез изкупителния подвиг на Иисус Христос, богоуподобяването на човека. Специално внимание е отделено на антропологичната схема - Божи образ, човекът е образ на Христос, човекът е образ на Бога. Разглеждат се отраженията на греха върху Божия образ у човека в светлината на православното,римокатолическото и протестантското учение. Централно място в книгата заема въпросът за човешката личност като истински Божи образ. Скицират се и основните характеристики на човешкото битие в неговата многоизмерна ценностна скала.

233 +291.1
ISBN 954-07-0609-2
2.75 лв.

No 8571

60B.* Мартинес, Бистра. Ацтеките : Митове, летоброене, предсказания / Бистра Мартинес ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 2000. - 390с.; 20 см

299.7:133.52
ISBN 954-626-128-9
7.20 лв.

No 7412

61B.* Напърт, Джан. Индийска митология / Джан Напърт ; Прев. от англ.Татяна Евтимова ; Худож. Константин Жеков. - 1 изд. - София : Абагар холдинг, 1994. - 358с.; 24 см. - (Енциклопедия Митове и легенди)

294.5(031)
ISBN954-584-057-9
3.00 лв.

No 8478

62B.* Новий Завет на Господа нашего Иисуса Христа. - Фототипно изд. - [Б.м.], [Б. г.]. - 518 с.; 15 см

225
5.00 лв.

No 8488

63B.* Ринпоче, Согиал. Размисли за всеки ден / Согиал Ринпоче ; Прев.Владимир Германов ; Под ред. на Георги Свечников. - 1 изд. - София : Абагар холдинг,1995. - 23 см

294.3(515)
ISBN 954-584-156-7
3.00 лв.

No 8475

64B.* Ринпоче, Согиал. Тибетската книга за живота и смъртта / Согиал Ринпоче; Прев. от англ. Владимир Германов ; Худож. Константин Жеков. - 1 изд. - София : Абагар,1999. - 416 с.; 24 см

294.3(515)
ISBN 954-584-020-X
8.00лв.

No 8474

65B.* Тигунаит, Пандит Раджмани. Карма и прераждане / Пандит Раджмани Тигунаит ; Прев. Капка Герганова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 256 с.; 20 см. -(Серия Мъдростта на Изтока)

294.527
ISBN 954-626-091-6
4.80 лв.

No 7441

66B.* Хуа, Джоу Тсун. Дао на И Дзин : Пътят на предсказването / Джоу ТсунХуа ; Прев. от англ. Цветан Убенов ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. -София : Аратрон, 1998. - 462 с.; 22 см

299.51 +141.33 +159.961
ISBN954-626-080-0
15.00 лв.

No 7422

67B.* Цоц, Фолкер. Буда / Фолкер Цоц ; Прев. от нем. Гергана Инджиева. - 1изд. - София : Лик, 2000. - 126 с.; 20 см

294.3
ISBN954-607-332-6
3.90 лв.

No 8362

Обществени науки

Социология. Социална психология

68B.* Михайловска, Елена. Цивилизация и цивилизации : Теории и идеи на ХХ век/ Елена Михайловска. - 2 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1996. - 196 с.; 22 см

316.7 +130.2
ISBN 954-07-0705-6
1.50 лв.

No 8504

69B.* Фотев, Георги. Извори на социологията / Георги Фотев ; Худож. МаринДобрев. - 1 изд. - [Б. м.] : Идея, 1998. - 808 с.; 21 см

316(082.2)+316:101(082.2)
10.00 лв.

No 8251

Политика. Политология

70B.* Байков, Байко. Африка и социалистическата ориентация до краха на световната социалистическа система / Байко Байков. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл.Охридски, 2000. - 220 с.; 24 см

327(6) +339.9
ISBN954-07-1445-1
4.50 лв.

No 8561

71B.* Дарендорф, Ралф. След 1989 : Морал, революция и гражданско общество /Ралф Дарендорф ; Прев. Мариана Неделчева, Алексей Христов, Свилен Василев ; Худож.оформл. Теодора Венедикова. - София : Дружество Гражданин, 2000. - 204 с.; 22 см. -(Поредица Либерализмът пред третото хилядолетие)

321.01:327(4)+329.12
ISBN 954-8966-18-2
5.00 лв.

No 8425

72B.* Кавалджиев, Тодор. Богат съм с любовта на хората : Политически писма и речи, статии и интервюта, писма от затвора, дневник, стихотворения, мисли и афоризми.. /Тодор Кавалджиев ; Състав. и ред. Людмил Попов ; Худож. Филип Попов. - 2 доп. изд. -Пловдив : Зеница, 1998. - 326 с.; 20 см. - (Библиотека Личности)

886.7-8+886.7-5:329. Б2(091)(497.2) +886.7-1 +886.7-94
ISBN 954-9674-03-7
4.00лв.

No 8137

73B.* Кавалджиев, Тодор. Кратка история на младежкото движение в България /Тодор Кавалджиев ; Худож. Филип Попов. - Пловдив : Зеница, 1999. - 256 с.; 20 см

329. Б2:329.78(091)(092)(497.2)
ISBN 954-90216-8-8
3.00 лв.

No 8135

74B.* Консерватизмът: Т. 2. / Състав. и науч. ред. Светослав Малинов ;Предг. Евгени Дайнов. - София : Център за социални практики, 2000. - 704 с.; 21 см

Вторият том на "Консерватизмът" явно цели по-широка представителност - броят на авторите, предпочетени от съставителя Св. Малинов е два пъти по-голям (71), някои от тях като Е. Бърк, Б. Дизраели, У. Чърчил, Шарл дьо Гол, Е. Линкълн и Маргарет Тачър, Дж. Буш,Х. Кол и Жак Ширак са представени с по няколко текста. Включването на действащи политици в сборника, изборът на представящите ги текстове, въвеждащата студия от Евгений Дайнов и др.недвусмислено издават стремежа и нетърпението на издателите му от Центъра за социални практики " да допълни оборудваността на българската образована публика", за да може да осмисли адекватно и участва в актуалния обществено-политически дебат.

329.11:141(082) +316.334.3 +322 +330
ISBN 954-9853-05-5
15.00 лв.

No 8093

75B.* Неделчев, Михаил. Радикалдемократизмът : Опит за либерално политическо поведение в България / Михаил Неделчев ; Худож. оформл. Теодора Венедикова. - София :Дружество Гражданин, 2000. - 228 с.; 22 см

329.12(497.2)
ISBN954-8966-19-0
5.00 лв.

No 8424

76B.* Семов, Минчо. Обречени победи : [България в Първата световна война] /Минчо Семов. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1998. - 450 с.; 20 см

Авторът политолог иска да установи какво в българската държава по време на Първата световна война, какво в институциите на българската държавна власт, в политическите сили и водачи е създало условия при тогавашните правила и критерии да се формира и провежда погрешна и още по-точно, катастрофална политика.

327(497.2)(091):949.72.052.3
ISBN 954-07-1173-8
4.50 лв.

No 8543

77B.* Уомак, Хелън. Живот под прикритие : Тайните агенти на КГБ по света /Хелън Уомак ; Прев. от англ. Йорданка Зафирова. - 1 изд. - София : Атика, 2000. - 320 с.;20 см

327.84
ISBN 954-729-085-1
6.00 лв.

No 8489

Икономика

78B.* Даскалов, Николай. Комбинациите в бизнеса. Фаталните грешки / Николай Даскалов ; Худож. Кънчо Данев. - Велико Търново : Абагар, 1997. - 192 с.; 20 см

338.242.2:159.9
4.50 лв.

No 8132

79B.* Димов, Иван. Обща икономическа теория : Ч. 1. Основи на икономическата система; Ч. 2. Микроикономика / Иван Димов ; Худож. Кънчо Данев. - 4 изд. - Велико Търново : Абагар, 1997. - 434 с.; 21 см

330
ISBN954-427-153-8
6.50 лв.

No 8057

80B.* Кенеди, Гавин. Джобен наръчник за водене на преговори / Гавин Кенеди ; Прев. Боян Савчев ; Ред. - консулт. - 1 изд. - Плевен : ЕА, 2000. - 272 с.; 19 см. - (TheEconomist Books)

Цели да ви помогне в разбирането и управлението на преговорите. Предлага по-скоро поглед отвътре, отколкото претенциозни концепции. В подхода няма почти нищо, което може да се определи като "макиавелистично". С разкриването на манипулативните тактически ходове се цели да се подготвите по-скоро за онова, което може да се случи на масата на преговорите, отколкото да се въоръжите с трикове да хванете в капан другия преговарящ. Първата част - Статии - има по-скоро информативно-въвеждаща роля,докато втората разглежда основни понятия, свързани с изкуството да се водят преговори"правила" и съвети към лаици и бизнесмени. (Макар наръчникът да може да се ползва и в сферата на политиката, междуличностното общуване и пр.)

339.18:338.242.2(035)+339.56
ISBN 954-450-120-7
7.00 лв.

No 8076

81B. Кусев, Ивайло. Национална класификация на професиите / Ивайло Кусев. -1 изд. - София : Апис-Ромил Колев, 2000. - 188 с.; 20 см

331.54(083.7)
ISBN 954-9899-13-6
12.00 лв.

No 8095

82B. Минкова, Ганета и др. Едноличен търговец : Статут, счетоводно отчитане, данъчно облагане / Ганета Минкова, и др. ; Под общ. ред. на Иван Дочев. -1 изд. - София : Апис-Ромил Колев, 2000. - 208 с.; 24 см

339.3:061.5+657:339.3 +351.83:339.3
ISBN 954-9899-12-8
15.00 лв.

No 8096

83B.* Рийс, Ал и др. Неизменните 22 закона на маркетинга / Ал Рийс, ДжакТраут. - 1 изд. - София : Класика и стил, 2000. - 128 с.; 22 см

339.13
ISBN 954-9964-03-5
11.50 лв.

No 8518

84B.* Славова, Миланка. Научна и иновационна политика на Европейския съюз /Миланка Славова ; Дизайн Кремена Филчева. - 1 изд. - София : Отворено общество, [Б. г]. -244 с.; 21 см

Главно внимание е отделено на приоритетите на съвременната научна и иновационна политика на Европейския съюз, механизмите за обединяване на усилията в научно-изследователската дейност и преди всичко рамковите програми; ролята на структурните фондове за развитието на иновациите; новите тенденции във финансирането чрез използването на рисков капитал; политиката на Общността към малките и средните предприятия; патентната политика на Европейския съюз; проблемите на българската научна ииновационна политика в условията на подготовката на страната за присъединяването към Общността.

339.97(4) +330.111.4:001(4) +339.923:061 ЕИО
ISBN954-520-138-X
4.20 лв.

No 8080

85B.* Търговска кореспонденция на немски език / Състав. и ред. Добрина Стоянова, Ценка Божилова ; Компют. дизайн Мария Симеонова. - ново изд. - София : Информаинтелект, [Б. г.]. - 192 с.; 24 см

Следвайки технологията на външнотърговската сделка, изданието съдържа примерни писма, които могат да бъдат интерпретирани в зависимост от фантазията и конкретните цели. Ценно допълнение към познанията на всеки търговец са терминологичния справочник, речника и кратката немска граматика.

339.56:803.0
ISBN 954-8492-47-4
13.80 лв.

No 8519

Право

86B.* Земеделски земи : Сборник нормативни актове / Състав. и ред.Антоанета Тодорова. - 2 прераб. изд. - София : Виа, 2000. - 340 с.; 20 см

349.41(094.5) +338.242.4.025.88:332.33(094.5)
ISBN 954-9544-08-7
9.50лв.

No 7342

87B.* Конституционализмът на САЩ : Конституции. Законодателство. Решения на Върховния съд на САЩ / Състав. Евгени Танчев, Нено Неновски, Пламен Киров ; Прев.Пенка Дамянова. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1998. - 344 с.; 24 см

Настоящото издание обхваща източници на публичното право на САЩ и 3 щатски конституции. Селекцията на юридическите актове е подчинена на две основни начала:репрезентативност - адекватно представяне на публичноправната система на САЩ при ограничения обем на изданието, и прагматизъм - приоритетен избор на източници, които биха подпомогнали българския законодател при по-нататъшното демократизиране на правната система.

342(73)
ISBN 954-07-1211-4
13.00 лв.

No 8577

88B.* Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс. Закон за изпълнение на наказанията : Актуализирани с последните промени от ДВ, бр. 51 от23.06.2000. - София : Труд, 2000. - 384 с.; 20 см

343(094.4)
ISBN954-528-156-1
8.90 лв.

No 8237

89B.* Попова, Жасмин. Основи на правото на Европейския съюз / Жасмин Попова; Худож. Кремена Филчева. - София : Отворено общество, [Б. г.]. - 292 с.; 21 см

Актуален и ценен източник на информация за институционалната, правната и съдебната система на Европейския съюз, най-важните общностни политики и форми на сътрудничество, съдържанието и развитието на многоаспектните отношения на Съюза с България.

341
ISBN 954-520-113-4
6.80 лв.

No 8078

90B.* Чолов, Румен. Римско частно право / Румен Чолов ; Худож. Любомир Пенов. - 1 изд. - София : Сиела, 2000. - 268 с.; 23 см

34(37)
ISBN954-649-294-9
11.00 лв.

No 8022

Обществено управление. Стопанско и трудово законодателство. Военни науки

91B. Данъчен процесуален кодекс : Обнародван ДВ бр. 103 от 30 ноември1999 : В сила от 1 януари 2000 г. / Състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : Виа,1999. - 128 с.; 20 см.

351.72(094.4) +336.21/.26 +343.3/.7
3.00 лв.

No 7349

92B.* Закон за данък върху добавената стойност и Правилник за прилагането му. Закон за акцизите и Правилник за прилагането му : [В сила от 1 януари 2000] /Състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : Виа, 2000. - 208 с.; 20 см. - (Поредица Данъчнооблагане`2000)

351.83:336.2(094.5)
3.80 лв.

No 7352

93B.* Закон за защита на конкуренцията. Закон за авторското право и сродните му права. Закон за патентите. Закон за промишления дизайн / Състав. и ред.Антоанета Тодорова. - София : Виа, 2000. - 128 с.; 20 см

351.83:349.2(094.4)+351.83:347.7(094.4)
3.60 лв.

No 7351

94B. Закон за кадастъра и имотния регистър / Състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : Виа, 2000. - 36 с.; 20 см

351.9:347.23(094.5)
1.20 лв.

No 7345

95B. Закон за корпоративното подоходно облагане : Последна актуализация -ДВ, бр. 111 от 21 декември 1999 г. : В сила от 1 януари 2000 г. / Състав. и ред.Антоанета Тодорова. - София : Виа, 1999. - 44 с.; 20 см. - (Поредица Данъчно облагане`2000)

351.83:336.2(094.5)
1.20 лв.

No 7355

96B. Закон за местните данъци и такси : Последна актуализация - ДВ, бр.103 от 30 ноември 1999 г. : В сила от 1 януари 2000 г. / Състав. и ред. АнтоанетаТодорова. - София : Виа, 2000. - 56 с.; 20 см. - (Поредица Данъчно облагане`2000)

351.83:336.2(094.5)
1.50 лв.

No 7354

97B. Закон за облагане доходите на физическите лица / Състав. и ред.Антоанета Тодорова. - София : Виа, 1999. - 64 с.; 20 см. - (Поредица Данъчно облагане`2000)

351.83:336.2(094.5)
1.50 лв.

No 7353

98B.* Здравно осигуряване : Сборник нормативни актове / Състав. и ред.Антоанета Тодорова. - София : Виа, 2000. - 132 с.; 20 см

351.77(094.5)
3.60 лв.

No 7350

99B. Кодекс за задължително обществено осигуряване : В сила от 1 януари 2000 г. / Състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : Виа, 2000. - 120 с.; 20 см

368(094.4)
3.00 лв.

No 7343

100B. Кодекс на труда : Последна актуализация - ДВ, бр. 110 от 17 декември1999 / Състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : Виа, 2000. - 112 с.; 20 см

351.83(094.4)
2.40 лв.

No 7344

101B.* Петров, Милан. Закон за облагане доходите на физическите лица. Коментар/ Милан Петров ; Худож. Любомир Пенов. - 1 изд. - София : Сиела, 2000. - 290 с.; 23 см

351.83:336.2(094.5)
ISBN 954-649-262-0
9.00 лв.

No 8345

Възпитание, образование, просвета

102B.* Аз и природата : 3 - 5 годишни / Елена Русинова, и др. ;Науч. ред. Даниела Убенова. - 1 изд./6 доп. тир. - София : Даниела Убенова, 1998. - 48 с.;24 см

372.3
ISBN 954-8155-23-0
1.90 лв.

No 7983

103B.* Аз празнувам : 5 - 7 годишни : Книга за детето / Елена Русинова, идр. ; Науч. ред. Даниела Убенова ; Ил. Ясен Петков. - 1 изд./ 2 доп. тир. - София :Даниела Убенова, [Б. г.]. - 48 с.; 24 см. - (Серия Книга за детето. Аз празнувам)

372.3
ISBN 954-8155-21-4
1.90 лв.

No 7985

104B.* Атанасов, Владимир и др. Литература за 7. клас на СОУ / Владимир Атанасов, и др. ; Худож. оформл. Лиляна Радева. - 1 изд. - София : Просвета, 1999. -288 с.; 24 см

372.888.67
ISBN 954-01-0776-8
8.50 лв.

No 1233

105B.* Бижков, Георги и др. Сравнително образование / Георги Бижков,Николай Попов. - 2 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1999. - 340 с.; 24 см

На основата на сравнителния анализ на образователните системи на отделните страни, както и на много техни подсистеми, се очертават някои от типичните им особености,определят се някои общи тенденции, прави се опит да се посочат пътища за развитието на българската образователна система. С богатото си информационно съдържание книгата ще събуди интереса на учителите и ръководителите на учебни заведения, които на тази основа могат да направят сравнение на своите виждания за образованието с очертаните от авторите световни тенденции.

371
ISBN 954-07-1389-7
10.00 лв.

No 8551

106B.* Горанова, Мария. Градина с музика : Ч. 2. 5-7 годишни / Мария Горанова; Худож. Ивайло Николов ; Консулт. Анастасия Атанасова-Вукова. - 1 изд. - София : Даниела Убенова, 1998. - 34 с.; 29 см

372.3 +784.67
ISBN954-8155-67-2
7.50 лв.

No 1723

107B.* Гърдев, Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти / ГеоргиГърдев, Даниела Минчева ; Предг. Радослав Радев ; Худож. Иван Бочев. - 1 изд. -Велико Търново : Слово, 2000. - 156 с.; 20 см

886.7-4(075.4)
ISBN954-439 635-7
2.50 лв.

No 8343

108B.* Енциклопедия за ученика [в] 3. клас / Екатерина Котова, и др.; Худож. Никола Хаджитанев. - 1 изд. - Велико Търново : Слово, 2000. - 144 с.; 27 см

372.4(031)
ISBN 954-439-637-3
4.50 лв.

No 8340

109B.* Книга за планиране и отчитане : Организация на педагогическото взаимодействие / Елена Русинова, и др.. - 2 прераб. изд. - София : Даниела Убенова,1995. - 88 с.; 29 см

372.3(073)
ISBN 954-8155-28-1
1.20 лв.

No 7995

110B.* Книга за учителя : Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст / Елена Русинова, и др. ; Науч. ред. Даниела Убенова. - 1изд. - София : Даниела Убенова, 1995. - 198 с.; 21 см

372.3(073)
ISBN 954-8155-09-7
3.00 лв.

No 7990

111B.* Лазаров, Борислав и др. Математически тестове за 6 - 11 клас /Борислав Лазаров, Йордан Табов, Кирил Банков. - София : Лик, 1999. - 160 с.;20 см. - (Поредица Магията на интелекта)

51(075.3) +802.0(075.3)
ISBN 954-607-215-X
4.00 лв.

No 5744

112B.* Минчева, Пенка и др. Музика за 6. клас на СОУ / Пенка Минчева, ПенкаПехливанова, Тодорка Кушева ; Ил. Иван Гонгалов. - 1 изд. - София : Просвета,2000. - 104 с.; 25 см

372.878
ISBN 954-01-0670-2
4.80 лв.

No 8414

113B.* Моето дете : 3 - 5 годишни : Книга за родителя / Елена Русинова, идр. ; Ил. Иво Дончев. - 1 изд. - София : Даниела Убенова, 1994. - 48 с.; 24 см. -(Серия Моето дете)

372.3
ISBN 954-8155-26-5
1.90 лв.

No 7987

114B.* Моето дете : 5 - 7 години : Книга за родителя / Елена Русинова, идр. ; Ил. Яким Дейков, Албена Дейкова. - 1 изд. - София : Даниела Убенова, 1994. -48 с.; 24 см. - (Серия Моето дете)

372.3
ISBN 954-8155-27-3
1.90 лв.

No 7988

115B.* Приказките на Андерсен и съвременното възпитание : Българо-датски семинар "Андерсеновата приказна традиция и приложението й в детската градина и началното училище", май 1995 г. / Състав. Нели Бояджиева. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл.Охридски, 2000. - 136 с.; 20 см

372:839.8-34(063)
ISBN954-07-1362-5
3.90 лв.

No 8555

116B.* Програма за възпитание на детето от две до седем годишна възраст /Елена Русинова, и др.. - София : Даниела Убенова, 1995. - 112 с.; 21 см

372.3(073)
ISBN 954-8155-07-9
2.00 лв.

No 7989

117B.* Русинова, Елена и др. Аз празнувам : 3 - 5 годишни : Книга за детето / Елена Русинова, и др. ; Ил. Светла Александрова. - 1 изд./6 доп. тир. - София :Даниела Убенова, 1998. - 48 с.; 24 см. - (Книга за детето. Аз празнувам)

372.3
ISBN 954-8155-20-6
1.90 лв.

No 7984

118B.* Татьозов, Тотко. Въздействие чрез взаимодействие : Програма за възпитателна работа с деца до 3-годишна възраст / Тотко Татьозов. - 2 изд. - София :Даниела Убенова, 1996. - 64 с.; 21 см

373.22(073)
ISBN954-8155-33-8
2.00 лв.

No 7991

119B.* Тепавичаров, Ивайло. Младежката субкултура / Ивайло Тепавичаров. -София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 152 с.; 20 см

37.015.4:316.72
ISBN 954-02-1325-0
3.00 лв.

No 8497

120B.* Янакиева, Елка. Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст: Енциклопедия за предучилищния педагог / Елка Янакиева ; Ил. Петър Терзиев. - 1 изд. -София : Даниела Убенова, 1994. - 176 с.; 21 см

372.3:502(072)
ISBN954-8155-31-1
2.50 лв.

No 7996

121B.* Nedkova, Marieta et al. Dominoes 2 : Workbook / Marieta Nedkova,Maria Georgieva, Lilyana Grozdanova ; Il. Alexander Aleksov, Kiro Mavrov. -1 изд. - Пловдив : Летера, 2000. - 102 с.; 22 см

372.65
ISBN954-516-260-0
6.50 лв.

No 8418

Етнология. Етнография. Фолклористика

122B.* Венедиков, Иван. Митове на българската земя : Кн. 2. Златният стожер /Иван Венедиков ; Худож. Марин Добрев. - 2 прераб. изд. - Стара Загора : Идея, 1995. - 512с.; 21 см

398(497.2):292
6.00 лв.

No 8260

123B.* Венедиков, Иван. Митове на българската земя : Кн. 1. Медното гумно /Иван Венедиков ; Худож. Марин Добрев. - 2 прераб. изд. - Стара Загора : Идея, 1995. - 350с.; 21 см

398(497.2):292(=919.885)
6.00 лв.

No 8261

124B.* Еванс-Причард, Едуард. Африканска магия : Оракули, вещери и знахари на Азанде / Едуард Еванс-Причард ; Прев. от англ. Мариета Глухарова. - София : Шамбала,2000. - 370 с.; 22 с. - (Поредица Духовните традиции)

39:159.961(6)
ISBN 954-8126-52-4
8.00 лв.

No 7915

125B.* Радойнова, Диана. Феномените на Странджа / Диана Радойнова. - 1 изд. -София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1999. - 152 с.; 20 см

Опит да се представят от неординерна позиция уникалните обреди, характерни само за тази българска етнозона; да се анализират личността на феномена - пророк, лечител, нестинар и маг - в културната традиция на българите и механизмите, по които той твори своите чудеса.

39:291.3(234.423.7)
ISBN 954-07-1357-9
5.00 лв.

No 8566

126B.* Тодорова-Пиргова, Ивета. Човек и ритуал : Роли и ролеви взаимоотношения в българската фолклорна обредност / Ивета Тодорова-Пиргова. - 1 изд. - София : Унив. изд.Св. Кл. Охридски, 2000. - 156 с.; 20 см

Насочена е към един от същностните въпроси на ритуалното битие - обредните роли, които хората поемат и изпълняват, за да стане магията, за да осигурят доброто, здравето и благополучието си. В нея е представена българската фолклорна обредност от позицията на човека изпълнител и човека тълкувател на обредните действия, думи, музика и танц.

398.3
ISBN954-07-1317-X
3.00 лв.

No 8503

127B.* Komitska, Anita et al. Bulgarian Folk costumes / Anita Komitska,Veska Borisova ; Photo Velislav Nicolov. - Sofia : Nicrima; Borina, 2000. - 33 см

391.2:63(497.2)
ISBN 954-906-511-1
26.00 лв.

No 8487

История. Биографии. География

128B.* Венедиков, Иван. Митове на българската земя : Кн. 3. Раждането на боговете / Иван Венедиков ; Худож. Марин Добрев. - 2 прераб. изд. - Стара Загора : Идея,1997. - 432 с.; 21 с

398(497.2):292(=919.885) +398(497.2):299.2
6.00лв.

No 8259

129B.* Пашев, Георги. Барон Хирш / Георги Пашев ; Худож. оформл. Наташа Кюпова. - 1 изд. - Пловдив : Жанет-45, 2000. - 138 с.; 20 см

949.72.052 +940+656.2(091)(497.2)
ISBN 954-491-056-5
5.00 лв.

No 8330

Биографии

130B.* Български държавници и политици 1918-1947 / Състав. Мария Радева. -1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 204 с.; 20 см

92+949.72.053 +323(092)(082)(497.2)
ISBN 954-07-0749-8
3.90 лв.

No 8496

История. Археология. Паметници на културата

131B.* Ангелов, Димитър. Византия : Политическа история / Димитър Ангелов ;Худож. Марин Добрев. - Стара Загора : Идея, 1994. - 388 с.; 21 см

949.5:327(091)
ISBN 954-8638-06-1
5.00 лв.

No 8263

132B.* Ангелов, Димитър. Българската народност през вековете / Димитър Ангелов ; Худож. Марин Добрев. - Стара Загора : Идея, 1994. - 304 с.; 21 см

949.72
ISBN 954-8638-06-1
3.00 лв.

No 8258

133B.* Андреев, Йордан. Българските ханове и царе VII - ХIV век :Историко-хронологичен справочник / Йордан Андреев ; Худож. Богдан Мавродинов. - 2 изд. -София : Петър Берон, 1998. - 22 с.; 24 см

949.72(03)
ISBN954-402-034-9
7.00 лв.

No 519

134B.* Бродел, Фернан. Материална цивилизация, икономика и капитализъм, ХV -ХVIII век : Т. 1. Структурите на всекидневието : Възможното и невъзможното / Фернан Бродел ; Прев. Мария Георгиева ; Худож. Буян Филчев. - 1 изд. - София : Прозорец, [Б.г.]. - 480 с.; 24 см. - (Поредица Хроника)

94:39 +316.72 +338(091)
ISBN 954-733-118-3
15.00 лв.

No 8369

135B.* Европа и България : Сборник в памет на проф. Христо Гандев /Състав. и науч. ред. Милен Семков ; Худож. Красимира Михайлова. - 1 изд. - София : Унив.изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 364 с.; 20 см

949.72(082) +061.75
ISBN 954-07-0590-8
5.00 лв.

No 8498

136B.* Заветът на Св. Иван Рилски : Из архивното наследство на Иван Дуйчев/ Състав., ред. и предг. Вася Велинова. - 1 изд. - София : Princeps, 2000. - 250 с.; 21 см

930.27:235 +949.72.031.6 +801.7:930.27
ISBN 954-8067-58-7
6.00 лв.

No 8445

137B.* Зарков, Тодор. История [за] 10. [клас] : Книга за учителя / Тодор Зарков. - 1 изд. - София : Даниела Убенова, 1997. - 88 с.; 22 см

94(072)
ISBN 954-8155-46-X
1.80 лв.

No 8001

138B.* Льо Ге, Леандър. Дипломатически доклади от София 1875-1877 / Леандър Льо Ге ; Състав. Николина Нейкова, и др. ; Ред. и предг. Крумка Шарова. - 1 изд. - София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1997. - 288 с.; 24 см

949.72.04
ISBN954-07-0974-1
5.00 лв.

No 8534

139B.* Методиев, Веселин. Министерският съвет в България : Началото :1879-1886 / Веселин Методиев ; Худож. Борис Драголов. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св.Кл. Охридски, 1999. - 256 с.; 20 см

Изследването е посветено на периода след Освобождението, в който се създава новата за България институция на Министерския съвет. Проследява се механизмът на изграждането на българското правителство със своите министерства, със своите правила на работа, отношенията с монарха. Налагат се и институционните лостове на модерната демокрация - парламент, политически партии,парламентарни избори - тези, които целият свят обявява да спазва днес като общочовешки ценности.

949.72.051 +328.132(091)(497.2)
ISBN 954-07-1355-2
6.00 лв.

No 8554

140B.* Николов, Йордан. История на Средновековния свят : Т. 2 / Йордан Николов ; Худож. Марин Добрев. - 1 изд. - Стара Загора : Идея, 1994. - 704 с.; 21 см

940.1
7.00 лв.

No 8265

141B.* Николов, Йордан. История на Средновековния свят : Т. 1 / Йордан Николов ; Худож. Марин Добрев. - Стара Загора : Идея, 1997. - 590 с.; 20 см

940.1
ISBN 954-8638-02-9
4.60 лв.

No 8264

142B.* Раннохристиянски храм Света София / Състав. Марина Младенова ;Прев. на англ. Недялка Чакалова. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1996. - 100 с.; 19х 20 см

904:246/247
ISBN 954-07-0808-7
1.50 лв.

No 8572

143B.* Тотев, Анастас и др. Международни договори, свързани с войните за обединението на българския народ 1912-1913 г. / Анастас Тотев, ГабриелаВладимирова ; Предг. Дойно Дойнов. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Унив. изд. Св.Кл. Охридски, 2000. - 72 с.; 24 см

949.72.052.2(094.2)
ISBN954-07-1328-5
3.50 лв.

No 8559

144B.* Хунгер, Херберт. Империя на ново средище : Християнският дух на византийската култура / Херберт Хунгер ; Прев. от нем. Гергана Инджиева ; Науч. ред.Васил Гюзелев. - 1 изд. - София : Лик, 2000. - 568 с.; 20 см. - (Библиотека Историята)

949.5
ISBN 954-607-329-6
12.90 лв.

No 8359

География

145B.* Дойков, Васил и др. Европа : Стопанска география / Васил Дойков,Атанас Дерменджиев. - 2 изд. - [Б. м.] : Парнас 2000, 2000. - 320 с.; 24 см

914:330
ISBN 954-8560-43-7
8.00 лв.

No 8450

146B.* Кръстева, Тодорка и др. География [за] 7. клас на СОУ : Книга заучителя / Тодорка Кръстева, Калина Милкова, Нели Сарафска. - 1 изд. - София: Даниела Убенова, 1994. - 88 с.; 20 см

372.891(072)
ISBN954-8155-30-3
1.00 лв.

No 8000

147B.* Кънчев, Димитър. Методика на обучението по география / ДимитърКънчев. - 3 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 376 с.; 20 см

Това е третият учебник по тази дисциплина след издадените от Д. Костов (1934) и М.Печевски (1965). Разгледани са въпросите на учебното съдържание, методите и формите на обучението по география в средните училища, както и методическите особености при изучаването на отделните курсове въз основа на методическия опит и научната дейност на автора в тази област.

372.891(072)
ISBN 954-07-1467-2
5.50лв.

No 8556

148B.* Пенков, Сава. [Седемстотин] 700 години Швейцария / Сава Пенков. - 1изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 196 с.; 20 см

914.94(091)+327(091)(494)
ISBN 954-07-0668-8
4.90 лв.

No 8564

149B.* София и региона. Атлас. - 1 изд. - София : Датамап-Европа, 2000. - 72с.; 25 х 22 см

911.375(084.4)
ISBN 954-8717-20-4
7.20 лв.

No 8204

Общ отдел. Издания за деца

Общ отдел

150B.* Дармън, Питър. Ръководство по оцеляване / Питър Дармън ; Прев. от англ. Ивайло Васевски ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - София : Аратрон, [1998]. -430 с.; 20 см. - (Поредица Фитнес & Оцеляване)

087.6
ISBN954-626-067-3
7.20 лв.

No 7444

151B.* Карев, Георги. Парламентарните грешки по Фройд / Георги Карев ;Худож. Ценка Куюмджиева. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски; Век 21, 1998. - 364 с.; 20см

159.964.2:328(497.2) +08
ISBN 954-07-1135-5
5.00 лв.

No 8512

152B.* Краят на хилядолетието : Носталгии, раздели и надежди : [Сборник]. -1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 450 с.; 20 см

В сборника с доклади от конференцията на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Климент Охридски" учени от различни поколения, представители на филологическата наука от много български университети, развиват своите анализи и визии за състоянието на езика, литературата и духовността в самия край на ХХ век; правят прогнози за тяхното бъдеще, което несъмнено ще бъде белязано от революцията в информационните технологии, непредвидена с мащабите си допреди едно-две десетилетия от никой футуролог или фантаст. Ще бъде ли текстът, книгата, езикът, писателят, ученият и учещият такива, каквито са били през изминалия век? Книгата дава редица нестандартни отговори на този въпрос и същевременно показва състоянието, готовността и възможностите на българската хуманитарна мисъл на прага на сливането й със световната в електронната мрежа.

04(063)+82.01(063) +801(063) +130.2
ISBN 954-07-1456-7
7.00 лв.

No 8558

153B.* Хоуп, Мъри. Връзката Сириус / Мъри Хоуп. - София : Шамбала, 1998. - 348с.; 22 см. - (Поредица Духовните традиции)

001.9 +932
ISBN954-8126-38-9
4.80 лв.

No 7912

Издания за деца

154B.* Бамби / Прев. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2000. - 80 с.;22 см. - (Поредица Чародейства)

087.5
ISBN 954-446-380-1
4.99 лв.

No 8054

155B.* Диъри, Тери. Свирепите ацтеки / Тери Диъри ; Ил. Мартин Браун ; Прев. Георги Добрев. - София : Егмонт България, 2000. - 128 с.; 20 см. - (Поредица Страховитото в историята)

087.5:972.8
ISBN 954-446-409-3
1.99 лв.

No 8049

156B.* Добрите маниери на възпитаните деца / Сузана Манчиноти ; Текст Сузана Манчиноти ; Ил. Симонета Балдини и др. - 3 изд. - София : Гема, 2000. - 40 с.; 28см. - (Поредица Енциклопедия на златните знания)

087.5:395
ISBN954-8254-42-4
4.00 лв.

No 2008

157B.* Коулмън, Майкъл. Еврошампиони : Европейските първенства 1960-2000 година / Майкъл Коулмън ; Ил. Майк Филипс ; Прев. Георги Добрев. - София : Егмонт България, 2000. - 128 с.; 20 см. - (Поредица Щур футбол)

087.5:796.332(091)
ISBN 954-446-431-X
1.99 лв.

No 8050

158B.* Преследване в музея / Текст Чарлз Карни ; Ил. Спайк Бранд, Тони Сървоун, Раян Дънлавей. - София : Егмонт България, 2000. - 20 х 20 см. - (Поредица Егмонт Макси. Том и Джери)

087.5
ISBN 954-446-378-X
1.49 лв.

No 8052

159B.* Тигъра / Прев. Ирена Витанова. - София : Егмонт България, 2000. - 80с.; 23 см. - (Поредица Чародейства)

087.5
ISBN 954-446-414-X
4.99 лв.

No 8055

160B.* Фигури от хартия : Кн. 1. - София : ЕТ Георги Велин - Жорж

087.5
4.00 лв.

No 8485

161B.* Филмова звезда / Текст Чарлз Карни ; Ил. Тим Кахил, Раян Дънлавей. - София : Егмонт България, 2000. - 20 х 20 см. - (Поредица Егмонт Макси)

087.5
ISBN 954-446-377-1
1.49 лв.

No 8053

162B.* EURO 2000 : [Албум]. - София : Егмонт България, 2000. - 48 с.; 27 см

087.5:796.32
2.50 лв.

No 8051

163B.* Have fun with the ABC. - София : Дамян Яков

087.5
5.00 лв.

No 8466

Математика. Естествени науки. Биология, медицина, селско стопанство

Математика. Естествени науки

164B.* Загоров, Николай. [Хиляда шестдесет] 1066 решени задачи по алгебра за гимназиите, техникумите и кандидат-студентите / Николай Загоров ; Худож. Филип Попов. - 1изд. - Пловдив : Зеница, 1996. - 244 с.; 20 см. - (Библиотека Домашен учител)

51(075.3)
4.00 лв.

No 8136

Математика

Естествени науки

165B.* Николов, Никола и др. Астрономия / Никола Николов, Марин Калинков ; Худож. Веселин Цаков. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски,1998. - 284 с.; 29 см

521/527(075.81)
ISBN 954-07-1118-5
13.00 лв.

No 8523

Медицина. Хигиена. Здравна и сексуална култура

166B.* Андрюс, Тед. Вибрационно лечение / Тед Андрюс ; Прев. Ивайло Васевски. - 1 изд. - София : Аратрон, 1997. - 304 с.; 20 см. - (Серия Духовно усъвършенствуване)

615.82:133 +615.85
ISBN 954-626-032-0
3.40 лв.

No 7442

167B.* Анселмо, Питър и др. Тайните на Аюрведа за здраве и дълголетие /Питър Анселмо, Джеймс Брукс ; Прев. от англ. Румяна Христова ; Худож. оформл.Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1998. - 424 с.; 22 см. - (Серия Здраве идълголетие)

615:294.5 +615.851 +615.874 +615.825.1
ISBN954-626-057-6
12.00 лв.

No 7421

168B.* Иларионов, Йосиф. Билки и лекарства при сексуалните смущения / ЙосифИларионов ; Худож. Александър Стефанов. - София : Труд, 1993. - 88 с.; 16 см. - (БиблиотекаЗдраве и еротика)

615.322:616.89-008.442 +615.25:616.89-008.442+613.88:374
ISBN 954 528 011-5
1.00 лв.

No 7866

169B.* Каплан, Робърт-Майкъл. Да виждаме без очила : Подобряване на зрението по естествен начин / Робърт-Майкъл Каплан ; Прев. от англ. Румяна Христова ; Худож.оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1998. - 222 с.; 20 см. - (СерияЗдраве и дълголетие)

617.7:615.82
ISBN 954-626-085-1
4.00лв.

No 7439

170B.* Ли, Динг и др. [Двадесет и осем] 28 стъпки на Тайдзи цигун / Динг Ли, Чън Жонсин ; Прев. от англ. Цветан Убенов. - София : Шамбала, [Б. г.]. - 190 с.; 20см. - (Серия Дракон)

615.825.1(510)
ISBN 954-8126-44-3
4.20лв.

No 7903

171B.* Найденов, Тотко. Любовта. Сексуалните перверзии. Венерическите болести в България / Тотко Найденов ; Худож. Александър Стефанов. - София : Труд, 1993. - 110 с.;16 см. - (Библиотека Здраве и еротика)

613.88:374 +613.885+616.97(497.2)
ISBN 954-528-010-7
1.00 лв.

No 7867

172B.* Патрашков, Тодор. Бъбречно-каменна болест / Тодор Патрашков. - София :Труд, 1994. - 120 с.; 16 см. - (Библиотека Здраве и еротика)

616.613
ISBN 954-528-025-5
1.00 лв.

No 7863

173B.* Ръководство по хипертония / Прев. от англ. Денка Момкова ; Худож.Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон, 1999. - 262 с.; 20 см. - (Серия Здраве и дълголетие)

616.12-008.33(035)
ISBN 954-626-103-3
5.00 лв.

No 7445

174B.* Твоята ръка е целебна : Акупресура. Самомасаж : Източна терапия за самолечение / Прев. Иван Величков, Ира Василева ; Ред. и консулт. Хайгануш Саръян. -София : Труд, 1993. - 112 с.; 17 см. - (Библиотека Здраве)

615.82(035)
ISBN 954-528-004-2
1.00 лв.

No 7865

175B.* Тисеран, Робърт. Изкуството на ароматотерапията / Робърт Тисеран ;Прев. от англ. Маргарита Спасова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София: Аратрон, 1999. - 398 с.; 22 см. - (Серия Здраве и дълголетие)

615.85(035)
ISBN 954-626-117-3
9.00 лв.

No 7426

176B.* Тодорова, Мария и др. Живата храна - път към съвършеното здраве /Мария Тодорова, Тихомир Тодоров. - Пещера, [Б. г.]. - 12 с.; 20 см

613.26/.27(083.1) +615.874.1(083.1) +641.564(083.1)
1.50 лв.

No 8094

177B. Унселд-Бауманс, Кристине. Еротични масажи : Повече удоволствие от любовта / Кристине Унселд-Бауманс ; Прев. от нем. Петя Пешева. - 1 изд. - София :Унискорп, 2000. - 136 с.; 27 см. - (Поредица Стил на живот)

615.82:613.88:374(035)
ISBN 954-8456-19-2
20.00 лв.

No 8248

178B.* Францини, Луис и др. Ексцентрично и гротескно поведение / Луис Францини, Джон Гросбърг ; Прев. от англ. Лъчезар Бенатов. - 1 изд. - София : Унив.изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 280 с.; 20 см

Описани са едни от най-редките и интригуващи разстройства на човешкото поведение. При всеки отделен случай авторите обрисуват и дефинират разстройството със специална справка на историческия му фон. След това представят кратко обяснение от гледна точка на модерната психиатрия и психология.Всяко разстройство е илюстрирано с историята на истински случай.

616.89-008.44
ISBN 954-07-1004-9
6.00 лв.

No 8500

179B.* Ченков, Райно. Нощното напикаване / Райно Ченков. - София : Труд,1994. - 64 с.; 17 см. - (Библиотека Здраве и еротика)

616-053.2 +616.62
ISBN 954-528-026-3
1.00 лв.

No 7864

Селско стопанство

180B.* Николов, Максим. Рибите на България / Максим Николов ; Худож.Константин Жеков. - 1 изд. - София : Вулкан-4, 2000. - 180 с.; 20 см

639.2+597.1/.5
ISBN 954-488-039-9
4.00 лв.

No 8451

181B.* Породите дребни кучета / Състав. Атанас Стаменов. - [Б. м.] : ЕТ"Животно", 1998. - 168 с.; 21 см. - (Поредица "Обичам те, животно")

636.7
2.60 лв.

No 8452

Техника. Приложни науки

Техника

182B.* [Опел Астра] OPEL Astra : Ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила : Модели с бензинови и дизелови двигатели. - Горна Оряховица : AutoPoint, [Б.г.]. - 318 с.; 30 см. - (Серия Ремонт)

629.114.6(035)
ISBN954-9919-19-6
19.00 лв.

No 8143

183B.* [Опел Вектра] OPEL Vectra : Ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила. - Горна Оряховица : AutoPoint, [Б. г.]. - 300 с.; 30 см. - (Серия Ремонт)

629.114.6(035)
ISBN 954-9919-16-1
18.00 лв.

No 8139

184B.* [Опел омега] OPEL Omega : Ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила : Модели с бензинови и дизелови двигатели. - Горна Оряховица : AutoPoint, [Б.г.]. - 352 с.; 30 см. - (Серия Ремонт)

629.114.6(035)
ISBN954-9919-20-X
19.00 лв.

No 8144

185B.* [Рено 19] Renault 19 : Практическо ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила. - Горна Оряховица : AutoPoint, [Б. г.]. - 264 с.; 30 см. - (СерияРемонт)

629.114.6(035)
ISBN 954-9919-17-X
19.00 лв.

No 8140

186B.* [Рено 9/11] Renault 9/11 : Ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила : Модели с бензинови и дизелови двигатели. - Горна Оряховица : AutoPoint, [Б.г.]. - 244 с.; 30 см. - (Серия Ремонт)

629.114.6(035)
13.00 лв.

No 8141

187B.* [Фолксваген] Volkswagen Golf/Jetta : Ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила. - Горна Оряховица : AutoPoint. - 396 с.; 30 см.

629.114.6
14.00 лв.

No 4537

188B.* [Фолксваген Пасат] Volkswagen Passat : Практическо ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила : Модели с бензинови и дизелови двигатели : Модели с бензинови и дизелови двигатели. - Горна Оряховица : AutoPoint, [Б. г.]. - 498 с.; 30 см. -(Серия Ремонт)

629.114.6(035)
ISBN 954-9919-18-8
21.00 лв.

No 8142

189B.* [Форд Ескорт] Ford Escort/Orion : Ръководство за ремонт и експлоатация на автомобила. - Горна Оряховица : AutoPoint, [Б. г.]. - 320 с.; 30 см. - (СерияРемонт)

629.114.6(035)
ISBN 954-9919-15-3
14.00 лв.

No 8138

Изчислителна техника и информатика

190B.* Бонев, Стоян. Технология на програмирането / Стоян Бонев. - 1 изд. -София : Сиела, 2000. - 192 с.; 23 см

Разглеждат се въпроси, свързани с автоматизация на програмирането, жизнен цикъл на програмната среда и стилове на програмиране. Предназначена е за студенти и специализанти по дисциплините програмни системи и информационни технологии.

681.3.06:519.685
ISBN954-649-298-1
5.00 лв.

No 8020

191B.* Грийнбърг, Адел и др. [Фотошоп] Photoshop 5.5 / Адел Грийнбърг, СетГрийнбърг ; Прев. Васил Сирманов. - София : Софтпрес, 2000. - 830 с.; 24 см

681.3.06(035)
ISBN 954-685-116-7
35.00 лв.

No 8420

192B.* Кент, Питър. The complete guide to the Internet : Пълно ръководство /Питър Кент ; Прев. Румяна Стоянова, Мария Дончева ; Ил. Глен Ларсен. - Пловдив : Нанси,1999. - 438 с.; 24 см. - (The complete guide)

681.324(035)
ISBN954-9718-07-7
11.00 лв.

No 8208

193B.* Крайнак, Джо. The complete guide to the Office 2000 / Джо Крайнак ;Ил. Джуд Виник ; Прев. Валя Рашева. - Пловдив : Нанси, 1999. - 360 с.; 24 см. - (Thecomplete guide)

681.322.06(035)
11.00 лв.

No 8205

194B. Крейг, Джон Кларк и др. Програмиране с Microsoft Visual Basic 6.0 /Джон Кларк Крейг, Джеф Уеб ; Прев. Красимир Цолов. - София : СофтПрес, 1999. - 696с.; 24 см

681.3.06(035) +519.682(035)
ISBN 954-685-047-0
25.00 лв.

No 8329

195B.* МакФедриз, Пол. The complete idiot`s guide to Windows 98 / Пол МакФедриз ; Прев. Славка Грънчарова ; Ил. Джуд Уиник. - Пловдив : Нанси, 1999. - 398 с.;24 см. - (The complete guide)

681.322.06(035)
ISBN954-9718-06-9
9.70 лв.

No 8209

196B. [Микрософт фронт] Microsoft FrontPage 2000 : Стъпка по стъпка /Прев. Антония Станчева. - София : СофтПрес, 1999. - 352 с.; 24 см. - (Серия Стъпка по стъпка)

681.3.06(035)
ISBN 954-685-061-6
9.50 лв.

No 8328

197B. Милбърн, Кен и др. Flash 4 : Анимация в WEB : Ефекти и дизайн / КенМилбърн, Джон Крото ; Прев. Васил Сирманов. - 1 изд. - София : СофтПрес, 2000. - 592с.; 24 см

681.3.06(035)
ISBN 954-685-111-6
29.99 лв.

No 8580

198B. Питс, Дейвид и др. [Ред] Red Hat Linux 6 : Т. 2 / Дейвид Питс, Бил Бол ; Прев. Валя Рашева, Христо Данаилов ; Корица Антон Анастасов. - Пловдив :Нанси, 2000. - 692 с.; 24 см. - (Серия Unleashed)

681.3.06(035)
ISBN0-954-9718-08-5
16.00 лв.

No 8207

199B. Питс, Дейвид и др. [Ред] Red Hat Linux 6 / Дейвид Питс, БилБол ; Прев. Валя Рашева, Христо Данаилов ; Корица Антон Анастасов. - Пловдив :Нанси, 2000. - 748 с.; 24 см. - (Серия Unleashed)

681.3.06(035)
ISBN0-954-9718-08-5
28.90 лв.

No 8206

200B.* Работа в мрежи с TCP/IP Microsoft Windows NT 4.0 / Прев. Веселин Алексиев. - София : Софтпрес, 1999. - 454 с.; 24 см

681.324(035)
ISBN954-685-071-3
33.00 лв.

No 8419

201B.* Стоун, Кристофър и др. [Джава] Java 2 : Програмиране за Интернет /Кристофър Стоун, Джо Уебър. - София : LIO Book Publishing. - 752 с.; 28 см

681.3.06(035)
20.00 лв.

No 8422

202B.* Уелш, Мат и др. Ръководство за Linux : В 2 т. / Мат Уелш, Матиас Далхаймер, Лар Кауфман ; Прев. Стефан Христов. - 3 изд. - София : Софтпрес,2000. - 24 см

681.3.06(035)
ISBN 954-685-079-9
29.90 лв.

No 7918

203B.* HTML в лесни стъпки. - София : Софтпрес, 2000. - 208 с.; 24 см

681.3.06(035)
ISBN 954-685-113-2
6.00 лв.

No 8421

Приложни науки

204B.* Издателският бизнес / Под ред. на Елизабет Гайзър, Арнолд Долин,Татяна Топкис ; Прев. от англ. Татяна Ангелова. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски,1996. - 464 с.; 24 см

655.4/.5(082)
ISBN 954-07-0744-7
5.00лв.

No 8569

205B.* Превози и спедиция. - София : Датамап-Европа, 2000. - 22 см

656:061.5(03)
ISBN 954-8717-14-X
5.00 лв.

No 8203

Счетоводство

206B.* Вутева, Росица. Практически наръчник за водене на едностранно счетоводство [на] фирми, търгуващи с хранителни и нехранителни стоки / Росица Вутева. - 1изд. - София : Апис-Ромил Колев, 2000. - 196 с.; 20 см

657(035)
ISBN954-9899-14-4
6.60 лв.

No 8216

207B.* Трифонов, Трифон. Счетоводен анализ по съкратената себестойност и съкратената счетоводна печалба : Практическо ръководство / Трифон Трифонов ; Худож.Любомир Пенов. - 1 изд. - София : Сиела, 2000. - 376 с.; 26 см

657(035)
ISBN 954-649-311-2
15.50 лв.

No 8353

208B.* Трифонов, Трифон. Счетоводен анализ на фирмата : Управленско счетоводство : Ч. 1 / Трифон Трифонов ; Худож. Любомир Пенов. - 2 доп. и прераб. изд. -София : Сиела, 2000. - 760 с.; 26 см

657
ISBN 954-649-272-8
29.00 лв.

No 8346

Домакинство. Бит. Кулинария. Козметика

209B.* Велинова, Магдалина. Готварска книга за деца / Магдалина Велинова. -София : Ивета, [Б. г.]. - 128 с.; 20 см

641.562(083.1)
2.80 лв.

No 7185

210B.* Готварска книга за мъже / Състав. Магдалина Григорова. - София :Ивета, 2000. - 176 с.; 20 см

641.5(083.1)
3.50 лв.

No 7186

211B.* Ръкоделието - лесно и приятно : Голямата книга за ръкоделие с курсове, обяснения и илюстрации / Прев. Камелия Гаврилова-Димова ; Консулт. Светлана Радева. - 1 изд. - София : ДСБ, 2000. - 130 с.; 28 см

646.2(035)
ISBN954-90420-2-2
19.90 лв.

No 8250

212B.* Уебстър, Ричард. Фън Шуй за апартамента / Ричард Уебстър ; Прев. от англ. Златка Михова ; Худож. оформл. Светлана Драгостинова. - 1 изд. - София : Аратрон,1999. - 148 с.; 20 см. - (Серия Фън Шуй)

643/645:299.51
ISBN954-626-109-2
3.80 лв.

No 7429

213B.* Фултън, Маргарет и др. Салати - лесни и чудесни / Маргарет Фултън,Сюзън Гипс ; Прев. от англ. Атанаска Илиева ; Науч. ред. Надежда Марчева. - 2изд. - София : Гема, 1998. - 48 с.; 28 см. - (Библиотека Модерна кухня)

641.8(083.1)
ISBN 954-8234-32-7
3.00 лв.

No 2012

Филологически науки. Изкуство

Филологически науки

214B.* Божков, Рангел. Български диалектен атлас : Северозападни български говори в Царибродско и Босилеградско : Ч. 1. Карти; Ч. 2. Статии, коментари, показалци /Рангел Божков ; Отг. ред. Иван Кочев. - София : Издателство на БАН, 1986

808.67-87(084.4)
10.00 лв.

No 8393

215B.* Български диалектен атлас : В 4 т. : Т. 4. Северозападна България :Ч. 1. Карти и Ч. 2. Статии, коментари, показалци / Под общ. ред. на Ст. Стойков ; Отг.ред. Иван Кочев. - София : Издателство на БАН, 1980(ч.1); 1981(Ч.2)

808.67-87(084.4)
10.00 лв.

No 8391

216B.* Български диалектен атлас : В 4 т. : Т. 3. Югозападна България : Ч.1. Карти и Ч. 2. Статии, коментари, показалци / Под общ. ред. на Ст. Стойков ; Отг. ред. Кирил Мирчев. - София : Издателство на БАН, 1974. - 32 с.

808.67-87(084.4)
10.00 лв.

No 8390

217B.* Български диалектен атлас : В 4 т. : Т. 2. Североизточна България :Ч. 1. Карти; Ч. 2 : Статии, коментари, показалци / Отг. ред. Ст. Стойков. - София :Издателство на БАН, 1966. - 32 см

808.67-87(084.4)
10.00 лв.

No 8389

218B.* Български диалектен атлас : В 4 т. : Т. 1. Югоизточна България : Ч.1 : Карти; Ч. 2. Статии, коментари, показалци / Под ред. на Ст. Стойков, С. Б.Бернщейн. - София : Издателство на БАН, 1964. - 32 см

808.67-87(084.4)
10.00 лв.

No 8388

219B.* Войнов, Михаил и др. Латинско-български речник / Михаил Войнов,Александър Милев ; Худож. Кремена Филчева. - Поправ. изд. - София : Планета-3, [Б.г.]. - 792 с.; 24 см

801.323.2=71=867
43.00 лв.

No 8366

220B.* Добрев, Добрин. Българо-турски разговорник / Добрин Добрев. - Пловдив :Нанси, 1998. - 288 с.; 17 см

808.67:809.435(038.2)
ISBN954-9718-04-2
4.00 лв.

No 8211

221B.* Иванов, Йордан Н. Български диалектен атлас : Български говори от Егейска Македония : Драмско, Сярско, Валовищко и Зиляховско / Йордан Н. Иванов. - София :Издателство на БАН, 1972. - 32 с.

808.67-87(084.4)
10.00 лв.

No 8392

222B.* История на славянските езици : Очерци с текстове : В 3 т. : Т. 1.Западни славяни / Валентин Гешев и др.. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св.Кл. Охридски, 2000. - 250 с.; 24 см

Книгата е част от поредица, която представлява първо по рода си у нас комплексно изследване на славистичната филологическа култура. В първия том се представя развитието на славянските езици в рамките на праславянската общност. Самостоятелно се разглежда по-късното развитие на отделните западнославянски езици - чешки, словашки, полски, горно- и долнолужишки, като се описват историческите развойни процеси и се илюстрират с достигнали до наше време писмени паметници.

808.4/.5-52(075.81)
ISBN 954-07-1417-6
7.00 лв.

No 8560

223B.* Лашкова, Лили. Увод в сравнителната граматика на славянските езици /Лили Лашкова ; Худож. Борис Драголов. - 1 изд. - София : Емас, 2000. - 224 с.; 20 см

808.1-52(075.81)
5.50 лв.

No 8269

224B.* Маршето, Мишел и др. Да проговорим английски с 40 урока / Мишел Маршето   и др. ; Прев. Мария Линкова ; Худож. Георги Станков. - 1 изд. - Пловдив :Хермес, 2000. - 416 с.; 20 см. - (Поредица Самоучители)

Систематизираното в 40 урочни единици учебно съдържание дава възможност за леко и приятно усвояване на анлийския език. Съдържа: основната лексикална база; живи диалози; информация за бита,политическия живот и културата на англоезичните държави; упражнения и тестове с отговори;граматика; речник. Самоучителят може да се използва както от начинаещи, така и от изучавалите езика.

802.0(075.4)
ISBN 954-459-736-0
10.00 лв.

No 8130

225B.* Москов, Моско. Език и езикознание : Ч. 1 Онтолингвистика (същност наезика) / Моско Москов ; Худож. Любомир Пенов. - 1 изд. - София : Сиела, 2000. - 270 с.; 23см

801
ISBN 954-649-291-4
6.80 лв.

No 8016

226B.* Grancharov, Christo. Selected English and Bulgarian texts for translation / Christo Grancharov. - 1 изд. - Пловдив : Нанси, [Б. г.]. - 124 с.; 21 см

802.0 +820-82 +820(73)-32 +886.7-82
ISBN 954-9718-03-4
3.30 лв.

No 8213

227B.* Grancharov, Michael et al. Write and narrate : A preparatory coursefor candidate students in English / Michael Grancharov, Christo Grancharov ;Худож. Димитър Келбечев. - 1 изд. - Пловдив : Нанси, 2000. - 132 с.; 20 см

802.0 +820-82 +820(73)-82
ISBN 954-9718-11-5
4.00 лв.

No 8210

228B.* Meteva, Elena et al. Le francais et vous qui apprenez les scienceshumaines / Elena Meteva, Galina Pachova, Rossitza Randova Борис Драголов. -1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 260 с.; 20 см

Предназначен за обучението по френски език като чужд на студентите от хуманитарните специалности в Софийския университет, но може да се използва и в други университети, школи или курсове със сходна насоченост. В първата част лексико-граматичните учебни единици са групирани около общонаучните и понятийни категории "материя", "пространство", "движение","време", "качество", "количество". Втората част визира особеностите на научната реч -терминологичност, аргументираност, логичност и др.

804.0(075.81)
ISBN954-07-1339-0
4.50 лв.

No 8499

229B.* Translation XL / М. Кацарска  и др.. - Пловдив : Нанси, [Б.г.]. - 160 с.; 22 см

802.0 +820-82 +886.7-82 +886.7-82
ISBN954-9718-02-6
3.70 лв.

No 8214

Изкуство

230B.* Дуфев, Константин. Чутовният архитектон / Константин Дуфев ; Худож.Здравко Захариев ; Фотогр. Никола Лаутлиев. - 1 изд. - Пловдив : Светлоструй, 2000. - 112с.; 23 см

72(091)(092)(497.2)
27.00 лв.

No 7312

231B.* Bulgarian icons : 1100 Years Bulgaria Icon : A National History Museum Collection, Sofia. - Sofia : Borina, 2000. - 33 см

7.046.3:246.5(497.2)
ISBN 954 500 079 1
26.00 лв.

No 8486

232B.* Doufev, Konstantin. Bulgarian grandeur : Part 2 : A Book About the Glorious Masters of the Revival Period - Builders, Woodcarvers and Mural-painters /Konstantin Doufev ; Прев. Кремена Начева, Надежда Розова ; Худож. Здравко Захариев. - 1изд. - Пловдив : Светлоструй, 2000. - 142 с.; 23 см

7.034(091)(497.2)+72-034(091)(497.2) +73/76(091)(497.2)
40.00 лв.

No 7311

233B.* Doufev, Konstantin. Bulgarian grandeur : A Book About the Glorious Masters of the Revival Period - Builders, Woodcarvers and Mural-Painters: Р. 1 /Konstantin Doufev ; Худож. Здравко Захариев ; Прев. Мария Донева. - 1 изд. - Пловдив :Светлоструй, 1999. - 158 с.; 23 см.

7.034(091)(497.2) +72-034(091)(497.2)+73/76(091)(497.2)
55.00 лв.

No 5565

Спорт. Бойно изкуство

234B.* Гънчев, Райчо. Лов под върховете : Документални разкази / РайчоГънчев. - София : Рекламно-издателска къща Диана, 2000. - 148 с.; 20 см

799.2:886.7-32
4.50 лв.

No 7390

235B.* Клисарски, Красимир. Риболов с блесна / Красимир Клисарски. - 1 изд. -София : Рекламно-издателска къща Диана, 2000. - 128 с.; 20 см. - (Колекция 21. век. Риболовза всеки)

799.1
ISBN 954-9991-08-3
4.00 лв.

No 7389

236B.* Клисарски, Красимир. Риболов с воблер / Красимир Клисарски. - 1 изд. -София : Рекламно-издателска къща Диана, 2000. - 126 с.; 20 см. - (Колекция 21. век. Риболовза всеки)

799.1
ISBN 954-9991-08-3
4.00 лв.

No 7388

237B.* Русков, Николай. Спининговият риболов / Николай Русков. - София :Рекламно-издателска къща Диана, 2000. - 40 с.; 20 см. - (Колекция 21. век. Риболов за всеки)

799.1
2.50 лв.

No 7387

238B.* Русков, Николай. Ловене на шарани / Николай Русков. - 1 изд. - София :Рекламно-издателска къща Диана, 2000. - 44 с.; 20 см. - (Колекция 21. век. Риболов за всеки)

799.1
ISBN 954-9991-07-5
2.50 лв.

No 7386

Художествена литература

239B.* Гюрова, Светла. Поклонничество и поклонническа литература / Светла Гюрова ; Худож. Милена Вълнарова. - 1 изд. - София : Време, 1996. - 280 с.; 20 см. -(Поредица Медиевистика. Научни приноси)

82-97 +886.7-022 +244:82.01
ISBN 954 8568 08 X
5.00 лв.

No 8442

Литературна теория, история и критика

240B.* Василев, Сава. Литературна класика : 13 интерпретации / Сава Василев ; Худож. Трифон Калфов. - 1 изд. - Велико Търново : Слово, 1999. - 224 с.; 20 см

886.7-09
ISBN 954 439 549-0
3.50 лв.

No 7618

241B.* Игълтън, Тери. Теория на литературата : Въведение / Тери Игълтън ;Прев. от англ. Румяна Рубенова ; Ред. Милена Кирова, Сълза Петканова. - 1 изд. - София :Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 300 с.; 20 см. - (Библиотека Литературознание ХХ век)

Този класически труд е завършен през 1982 г. - на водораздела между двем ного различни десетилетия и е спътник на цяло поколение студенти и преподаватели. С характерния си замах и чувство за хумор чрез новото издание на книгата, авторът предоставя важна ретроспекция, която разглежда развитието в сферата на феминистката теория,постструктурализма, постмодернизма, въобще във всичко онова, което се именува днес културна история.

82.01
ISBN 954-07-0419-7
10.00 лв.

No 8552

242B.* Станков, Иван. Смърт не може да има : В лирическия свят на Борис Христов / Иван Станков ; Худож. Иван Бочев. - Велико Търново : Слово, 1996. - 120 с.; 20см

886.7-1-09
ISBN 954 439 464-8
1.50 лв.

No 7626

243B.* Трендафилов, Христо. Хазарската полемика на Константин-Кирил / ХристоТрендафилов. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1999. - 256 с.; 20 см

Върху основата на много исторически и литературни свидетелства е направен опит за реконструкция на съчинението и уточняване на неговите извори. С помощта на съпоставителния анализ е разгледано мястото на Константиновата полемика за създаването на полемически традиции в старобългарската и староруската литература. Книгата е предназначена за специалисти (филолози и историци), преподаватели, студенти, за всички, които се интересуват от делото на Константин-Кирил.

886.7-022-5:239 +886.7-96
ISBN 954-07-1040-5
4.90 лв.

No 8553

244B.* Sabourin, Jesus. Literatura Hispanoamericana : P. 1 / Jesus Sabourin. -3 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 240 с.; 20 см

860(7/8)
ISBN 954-07-1409-5
3.50 лв.

No 8502

Българска художествена литература

245B.* Априлов, Борис. Приключенията на Лиско : Кн. 4. Не пипай куфара! Чими.Часовникът / Борис Априлов ; Ил. Елена Пъдарева. - София : Фют, 2000. - 158 с.; 24 см

886.7-93-31
ISBN 954-625-166-6
3.50 лв.

No 8232

246B.* Атанасов, Филип. Маратонът на едно ченге : Разкази / Филип Атанасов ;Ил. Димитър Стоянов - Димо ; Предг. Емануел Икономов. - 1 изд. - София : Аргус, 2000. - 160с.; 20 см. - (Библиотека Полиция)

886.7-32
ISBN 954-570-067-X
3.50 лв.

No 8056

247B.* Български предания и легенди : Христоматия / Състав. Цанко Лалев,Корнелия Лозанова. - София : Пан, 2000. - 160 с.; 20 см. - (Българска класика за деца)

886.7-34
ISBN 954-657-323-X
2.90 лв.

No 8220

248B.* Вазов, Иван. Под игото / Иван Вазов ; Корица Пламена Тодорова. - София: Пан, 2000. - 512 с.; 20 см. - (Поредица Книги за ученика)

886.7-31
ISBN 954-657-295-0
4.50 лв.

No 8387

249B.* Вапцаров, Никола. Поезия / Никола Вапцаров ; Предг., състав. и прил.Сава Василев ; Худож. Петър Крусев. - 2 изд. - Велико Търново : Слово, 1999. - 190 с.; 20см. - (Малка ученическа библиотека)

886.7-1
ISBN 954 439593-8
2.00 лв.

No 8289

250B.* Дебелянов, Димчо. Лирика / Димчо Дебелянов ; Предг., състав. и прил.Тончо Жечев. - 1 изд. - Велико Търново : Слово, 2000. - 158 с.; 20 см. - (Малка ученическабиблиотека)

886.7-1
ISBN 954 439 632-2
2.00 лв.

No 8341

251B.* Димов, Продрум. Луд театър : Стихотворения за деца / Продрум Димов ;Худож. Софрони Върбев. - 1 изд. - Пловдив : Зеница, [Б. г.]. - 32 с.; 20 см

886.7-93-1
ISBN 954-90216-9-6
1.50 лв.

No 8133

252B.* Захариева, Ася. Гола или забулена, сияйна или слаба - светлината / Ася Захариева ; Ил. Ася Захариева. - 1 изд. - Пловдив : ИнтелСис, 2000. - 22 с.; 21 см

886.7-1
ISBN 954-486-006-1
1.50 лв.

No 8338

253B.* Иванова, Мая. Посмъртната реч на един оратор : Стихотворения / Мая Иванова ; Худож. Филип Попов. - 1 изд. - Пловдив : Зеница, 1996. - 40 с.; 19 см

886.7-1
1.50 лв.

No 8134

254B.* Йорданов, Недялко. [Осемнадесети] 18 юли / Недялко Йорданов ; Худож.Николай Младенов. - София : Библиотека 48, 1999. - 64 с.; 20 см

886.7-1
ISBN 954-8047-62-4
3.00 лв.

No 8302

255B.* Йорданов, Недялко. Ранни стихове : Непубликувано / Недялко Йорданов ;Худож. Николай Младенов. - София : Библиотека 48, 1999. - 144 с.; 20 см

886.7-1
ISBN 954-8047-70-5
4.00 лв.

No 8301

256B.* Калчев, Христо. Оратория за козел и ангорска котка : Кн. 5 : Вулгаренопус в до мажор / Христо Калчев ; Корица Жеко Алексиев. - 1 изд. - София, [Б. г.]. - 160с.; 20 см

886.7-31
2.70 лв.

No 8382

257B.* Калчев, Христо. Ликвидирайте генерала / Христо Калчев. - 1 изд. -София, [Б. г.]. - 158 с.; 20 см

886.7-31
3.00 лв.

No 8381

258B.* Калчев, Христо. Кървавият път на коприната : [Вулгарен роман] / Христо Калчев. - 1 изд. - София, 1999. - 128 с.; 20 см

886.7-31
ISBN954-9761-06-2
3.00 лв.

No 8383

259B.* Константинов, Алеко. До Чикаго и назад. Пътеписи от България / Алеко Константинов ; Предг., състав. и прил. Светлозар Игов. - 1 изд. - Велико Търново : Слово,2000. - 160 с.; 20 см. - (Малка ученическа библиотека)

886.7-992
ISBN954 439 631-4
2.00 лв.

No 8342

260B.* Михайловски, Стоян. Басни / Стоян Михайловски ; Състав. Цанко Лалев. -София : Пан, 2000. - 126 с.; 20 см. - (Поредица Българска класика за деца)

886.7-191
ISBN 954-657-256-X
2.50 лв.

No 4119

261B.* Млада българска драматургия на 90-те / Състав. Ина Божидарова. -София : Фондация Концепция за театър, 2000. - 496 с.; 21 см

886.7-2(082)
ISBN 954-90584-1-7
5.00 лв.

No 8365

262B.* Мутафчиева, Вера. Предречено от Пагане : Роман / Вера Мутафчиева ;Худож. Константин Жеков. - 5 изд. - София : Полис, 2000. - 288 с.; 20 см

886.7-31
ISBN 954-90375-8-4
5.50 лв.

No 8443

263B.* Павлов, Стефан. Метаморфоза : Сатири, басни, пародии, притчи / Стефан Павлов. - 1 изд. - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. - 204 с.; 20 см

886.7-8
ISBN 954-07-1403-6
3.50 лв.

No 8495

264B.* Радичков, Йордан. Ние, врабчетата / Йордан Радичков ; Рис.от автора ;Корица Рада Якова. - 7 изд. - София : Дамян Яков, 2000. - 144 с.; 22 см

886.7-93-31
ISBN 954-527-153-1
3.49 лв.

No 8310

265B.* Старобългарска литература / Предг., състав. и комент. Димитър Кенанов ; Худож. Петър Крусев. - 1 изд. - Велико Търново : Слово, 2000. - 204 с.; 20 см. -(Малка ученическа библиотека)

886.7-022
ISBN 954 439 633-0
2.50 лв.

No 8285

266B.* Филкова, Федя. Крехко Разпятие : Стихотворения (1969-1999) / Федя Филкова. - София : Аб издателско ателие, 2000. - 128 с.; 20 см

886.7-1
ISBN 954-737-037-5
4.00 лв.

No 8217

267B.* Цанев, Стефан. Анини приказки. Янини притчи / Стефан Цанев ; Худож.Николай Младенов, Тоня Горанова. - София : Библиотека 48, 1999. - 21 см

886.7-93-34 +886.7-1-34
ISBN 954-8047-66-7
5.00 лв.

No 8303

268B.* Чакалова, Дани. Шопски летопис / Дани Чакалова ; Рис. Борис Димовски. - 1 изд. - София : Емас, 2000. - 232 с.; 20 см

398.2+886.7-341
4.50 лв.

No 6943

269B.* Яворов, Пейо. Лист отбрулен / Пейо Яворов ; Худож. Виктор Паунов. -София : Труд, 2000. - 256 с.; 20 см. - (Поредица Българска класика. Поезия)

886.7-1 +886.7-09
ISBN 954-528-176-6
4.99 лв.

No 8373

Преводна художествена литература

270B.* Антология на беларуската поезия / Състав. и встъп. студия Румяна Евтимова ; Худож. Стефан Груев. - 1 изд. - София : Панорама, 2000. - 704 с.; 22 см

882.6-1(082.2)
ISBN 954-9655-10-5
17.00 лв.

No 8364

271B.* Армстронг, Кембъл. Фатална слабост / Кембъл Армстронг ; Прев. Георги Александров ; Худож. Любомир Пенов. - 1 изд. - София : Сиела, 2000. - 356 с.; 20 см. -(Серия Трилър)

820(73)-31
ISBN 954-649-028-5
5.50 лв.

No 8356

272B.* Балдачи, Дейвид. Абсолютна власт : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. отангл. Филипина Филипова ; Худож. Кръстьо Кръстев. - 1 изд. - София : Обсидиан, 2000. - 416с.; 20 см

820(73)-31
ISBN 954-8240-45-9
7.00 лв.

No 8244

273B.* Белами, Катрин. Страсти на корта / Катрин Белами ; Прев. Снежана Дончева ; Худож. - 1 изд. - Велико Търново : Слово, 2000. - 336 с.; 20 см. - (Колекция Любов)

820(73)-31
ISBN 954 439 616-0
6.00 лв.

No 8287

274B.* Бисет, Доналд. [Четиридесет и три] 43 небивалици / Доналд Бисет ;Прев. Вера Стоименова ; Худож. Борис Стоилов. - 1 изд. - Пловдив : Хермес, [Б. г.]. - 128с.; 20 см. - (Поредица Детско-юношеска класика Златно перо)

820-93-32
ISBN 954-459-756-5
2.70 лв.

No 8233

275B.* Буш, Вилхелм. Макс и Мориц и други истории в картинки / Вилхелм Буш ;Прев. Димитър Стоевски, Севдалина Малинова ; Худож. Виктор Паунов. - 1 изд. - София :Труд, 2000. - 120 с.; 28 см. - (Библиотека Жива вода)

830-93-16
ISBN954-528-175-8
11.99 лв.

No 8468

276B.* Бърчил, Джули. Вкус на мъже / Джули Бърчил ; Прев. от англ. ИвоСтефанов. - [София] : Силви-Арт, 1998. - 304 с.; 20 см

820-31
ISBN954-8171-15-5
3.50 лв.

No 8298

277B.* Бьол, Хайнрих. Затворен в Париж / Хайнрих Бьол ; Прев. от нем. Анна Тодорова. - 1 изд. - София : Делакорт, [Б. г.]. - 224 с.; 20 см. - (Поредица Върхове на европейската белетристика)

830-31
ISBN 954-8415-52-6
4.20лв.

No 8462

278B.* Бьол, Хайнрих. Къде беше, Адам : Роман / Хайнрих Бьол ; Прев. от нем.Анна Тодорова. - София : Ланс; Делакорт, [Б. г.]. - 224 с.; 20 см. - (Поредица Върхове на европейската белетристика)

830-31
ISBN 954-8415-51-8
4.20лв.

No 8463

279B.* Вонегът, Кърт. Фарс или никога вече самота / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Божидар Стойков ; Худож. оформл. Виктор Паунов. - София : Труд, 2000. - 192 с.; 20см. - (Колекция Хумор)

820(73)-31
ISBN 954-528-170-7
4.99лв.

No 8238

280B.* Гандлин, Леонард. Любовницата на Сталин разказва / Леонард Гандлин ;Прев. Татяна Беличенова. - 1 изд. - София : Библиотека 48, 1996. - 416 с.; 20 см

882-94
2.20 лв.

No 8304

281B. Гарланд, Алекс. Плажът / Алекс Гарланд ; Прев. от англ. Албена Левакова ; Худож. Мая Колчева. - 1 изд. - [Б. м.] : Кротал, [1999]. - 280 с.; 23 см

820-31
5.60 лв.

No 8311

282B.* Гимар, Пол. Стечение на обстоятелствата : Роман / Пол Гимар ; Прев.от фр. Андрей Манолов. - София : Делакорт, [Б. г.]. - 174 с.; 20 см. - (Поредица Върхове наевропейската белетристика)

840-31
ISBN 954-8415-50-X
4.20лв.

No 8464

283B.* Готи, Виктория. Последен кадър / Виктория Готи ; Прев. Юлия Чернева ;Худож. оформл. Димитър Стоянов - Димо. - 1 изд. - София : Ера, [2000]. - 256 с.; 20 см

820(73)-31
4.50 лв.

No 8319

284B.* Грегъри, Кей. Звезди над океана / Кей Грегъри ; Прев. Константин Колев ; Худож. Иван Бочев. - 1 изд. - Велико Търново : Слово, 2000. - 286 с.; 21 см. -(Колекция Любов)

820-31
ISBN 954 439 629-2
5.50 лв.

No 8286

285B.* Греъм, Хедър. Висок, тъмен и опасен : Роман / Хедър Греъм ; Прев.Мица Пепеланова ; Худож. Борис Стоилов. - 1 изд. - Пловдив : Хермес, [Б. г.]. - 288 с.; 20см. - (Библиотека Мегаселър)

820(73)-31
ISBN 954-459-751-4
5.00 лв.

No 8235

286B.* Дейли, Джанет. Летен махагон & Сантиментално пътуване / Джанет Дейли ; Прев. Пепа Стоилова, Петя Димитрова ; Худож. Георги Станков. - 1 изд. - Пловдив :Хермес, [Б. г.]. - 288 с.; 20 см. - (Колекция Любими автори)

820(73)-31
ISBN 954-459-754-9
5.00 лв.

No 8234

287B.* Делински, Барбара. Сърце на нощта / Барбара Делински ; Прев. Нели Мутафова ; Худож. оформл. Димитър Стоянов - Димо. - София : Ера, 1999. - 352 с.; 20 см

820(73)-31
5.00 лв.

No 8325

288B.* Джойс, Бренда. Шепот от миналото / Бренда Джойс ; Прев. Нина Гавазова; Худож. оформл. Димитър Стоянов - Димо. - София : Ера, [Б. г.]. - 416 с.; 20 см+820-31

6.00 лв.

No 8321

289B.* Дойл, Артър Конан. Шерлок Холмс и скандалът в Бохемия / Артър КонанДойл ; Прев. Милан Миланов, и др. ; Худож. Виктор Паунов. - София : Труд, 2000. - 398 с.;20 см. - (Поредица Световна класика. Детектив)

820-32
ISBN954-528-178-2
5.99 лв.

No 8467

290B.* Казан, Елия. Анадолецът / Елия Казан ; Прев. от англ. Галин Йорданов. - 1 изд. - [София] : Силви-Арт, 2000. - 320 с.; 20 см. - (Поредица Съвременни бестселъри)

820(73)-31
6.00 лв.

No 8294

291B.* Капоти, Труман. Музите са чути : Роман / Труман Капоти ; Прев. Искра Ангелова. - 1 изд. - София : Делакорт, [Б. г.]. - 192 с.; 20 см

820(73)-31
2.00 лв.

No 8465

292B.* Каултър, Катрин. Съвършено непознати / Катрин Каултър ; Прев. Нина Гавазова ; Худож. оформл. Димитър Стоянов - Димо. - София : Ера, 2000. - 320 с.; 20 см

820(73)-31
6.00 лв.

No 8320

293B.* Келерман, Джонатан. Оцеляват само силните / Джонатан Келерман ; Прев.Весела Еленкова ; Худож. оформл. Димитър Стоянов - Димо. - София : Ера, 1999. - 368 с.; 20см. - (Ератрилър)

820(73)-31
5.00 лв.

No 8324

294B.* Кишон, Ефраим. Голяма пържолена сага / Ефраим Кишон ; Състав. и прев.от нем. Диляна Ламбрева ; Худож. Виктор Паунов. - София : Труд, 2000. - 222 с.; 20 см. -(Колекция Хумор)

892.4-7-32
ISBN 954-528-160-x
4.99 лв.

No 8060

295B.* Кланси, Том. Компютърна полиция / Том Кланси ; Прев. Павел Талев ;Худож. Буян Филчев. - 1 изд. - София : Прозорец. - 192 с.; 20 см

В новия трилър от виртуалната серия на Том Кланси паролата Сарксос въвежда в свят на фантастични и поразяващо автентини приключения. Участието в битките и войните на територията на големия виртуален доминион е най-доходният бизнес в реалната вселена. Сарксос се превръща в база на безскрупулни крадци, върлуващи из Мрежата. Срещу тях се изправя Мегън О`Мали -сътрудник- изследовател в Компютърната полиция. Но това, което тя открива, надхвърля и най-лошите очаквания. Защото новите технологии пораждат и нови разновидности на злото.

820(73)-31
ISBN 954-733-140-X
3.90 лв.

No 8367

296B.* Кранц, Джудит. Пролетна колекция : Кн. 2 / Джудит Кранц ; Прев. Елена Кортел. - София : Библиотека 48, 1998. - 192 с.; 20 см

820(73)-31
4.00 лв.

No 8306

297B.* Кранц, Джудит. Пролетна колекция : Кн. 1 / Джудит Кранц ; Прев. Елена Кортел. - София : Библиотека 48, 1998. - 190 с.; 20 см

820(73)-31
4.00 лв.

No 8305

298B.* Лъдлъм, Робърт. Пътят към Омаха / Робърт Лъдлъм ; Прев. Росица Желязкова ; Худож. Буян Филчев. - София : Прозорец, [Б. г.]. - 544 с.; 20 см. - (СерияТрилър)

820(73)-31
ISBN 954-733-138-8
8.50 лв.

No 8368

299B.* МакКамън, Робърт. Мистериозното завръщане : Роман / Робърт МакКамън ;Прев. Галин Йорданов ; Худож. Филип Филипов. - 1 изд. - [София] : Силви-Арт, 1999. - 416с.; 20 см

820(73)-31
6.00 лв.

No 8295

300B.* Мартел, Джон. Правосъдие на страха / Джон Мартел ; Прев. Юлия Чернева; Худож. Димитър Стоянов - Димо. - 1 изд. - София : Ера, 2000. - 462 с.; 20 см

820(73)-31
6.80 лв.

No 8323

301B.* Маски : Малка антология на най-щурите любовни истории, описани от най-талантливите американски автори / Състав. Силви Гърчева. - 1 изд. - [София] :Силви-Арт, 1999. - 336 с.; 20 см. - (Поредица Модерна класика)

820(73)-3(082.2)
5.00 лв.

No 8292

302B.* Матю, Лин. Планът Аргус / Лин Матю ; Прев. Елена Иванова ; Худож.оформл. Димитър Стоянов - Димо. - 1 изд. - София : Ера, 1999. - 320 с.; 20 см

820-31
5.00 лв.

No 8322

303B.* Мърдок, Айрис. Зеления рицар : Роман / Айрис Мърдок ; Прев. от англ.Правда Митева ; Худож. Веселин Цаков. - София : Рива, 2000. - 552 с.; 20 см

820-31
ISBN 954-8440-31-8
7.80 лв.

No 8447

304B.* Мърдок, Айрис. Сънят на Бруно : Роман / Айрис Мърдок ; Прев. от англ.Чанна Янкова ; Худож. Веселин Цаков. - София : Рива, 1999. - 224 с.; 20 см

820-31
ISBN 954-8440-26-1
2.80 лв.

No 8449

305B.* Паркър, Робърт. Версия "Торнадо" : Роман / Робърт Паркър ; Прев. от англ. Здравка Славянова ; Худож. Кръстьо Кръстев. - 1 изд. - София : Обсидиан, 2000. - 286с.; 20 см

820(73)-31
ISBN 954-8240-88-2
5.50 лв.

No 8245

306B.* Пиърс, Лесли. Джорджия : Роман / Лесли Пиърс ; Прев. Дори Габровска,Кремена Начева. - 1 изд. - Пловдив : Хермес, 2000. - 448 с.; 21 см

820-31
ISBN 954-459-758-1
7.00 лв.

No 8128

307B.* Приказките на Шехерезада / Прев. Светослав Минков ; Ил. Ивайло Иванчев. - София : Фют, 1998. - 168 с.; 29 см. - (Златни страници от българската и световна класика)

892.7-34
ISBN 954-625-145-3
3.90 лв.

No 1977

308B.* Пронин, Виктор. Банда 2 / Виктор Пронин ; Прев. Елеана Шоселова,Цонка Стефанова, Йордан Дачев ; Худож. Петър Крусев. - Велико Търново : Слово, 2000. - 576с.; 20 см. - (Поредица Руски бестселър)

882-31
ISBN 954 439617-9
8.00 лв.

No 8290

309B.* Птицата Грифон : Три приказки от Швейцария / Худож. Соня Манолова; Прев. Георги Анастасов. - София : Светулка-44, 2000. - 16 с.; 21 см

830(494)-93-34
ISBN 954-8061-75-9
1.20 лв.

No 8417

310B.* Ремарк, Ерих Мария. Време да се живее, време да се мре / Ерих Мария Ремарк ; Прев. от нем. М. Чернев, Л. Пенчев. - София : Делакорт, [Б. г.]. - 416 с.; 20см. - (Поредица За вашата библиотека)

830-31
5.50 лв.

No 8459

311B.* Ремарк, Ерих Мария. Мансардата на бляновете : Роман / Ерих Мария Ремарк ; Прев. от нем. Петър Петров. - 2 изд. - София : Делакорт, [1999]. - 176 с.; 20 см. -(Поредица За вашата библиотека)

830-31
ISBN 954-8415-46-1
3.50 лв.

No 8460

312B.* Ремарк, Ерих Мария. Обичай ближния си : Роман / Ерих Мария Ремарк ;Прев. от нем. Борис Любенов. - 3 изд. - София : Делакорт, [Б. г.]. - 416 с.; 20 см. -(Поредица За вашата библиотека)

830-31
5.00 лв.

No 8457

313B.* Ремарк, Ерих Мария. Трима другари : Роман / Ерих Мария Ремарк ; Прев.от нем. Л. Пенчев, П. Петров. - София : Делакорт, [Б. г.]. - 448 с.; 20 см. - (Поредица Завашата библиотека)

830-31
7.00 лв.

No 8461

314B.* Ремарк, Ерих Мария. Часът на избавлението : Кратка проза и поезия /Ерих Мария Ремарк ; Прев. от нем. Диана Диманова, Светлана Петрова. - 1 изд. - София :Делакорт, [Б. г.]. - 352 с.; 20 см. - (Поредица За вашата библиотека)

830-32+830-1
ISBN 954-8415-45-3
5.00 лв.

No 8458

315B.* Ричардс, Емили. Втори шанс / Емили Ричардс ; Прев. Таня Найденова ;Худож. Иван Бочев. - 1 изд. - Велико Търново : Слово, 1999. - 384 с.; 20 см. - (КолекцияЛюбов)

820(73)-31
ISBN 954 439 594-6
2.00 лв.

No 8291

316B.* Ръниън, Деймън. Бродуейски истории : [Разкази] / Деймън Ръниън ;Прев. Михаил Грънчаров ; Худож. Димитър Келбечев. - 1 изд. - Пловдив : Нанси, 1998. - 180с.; 20 см

820(73)-32
ISBN 954-9718-05-0
3.70 лв.

No 8212

317B.* Скоталайн, Лайза. Да избягаш от закона / Лайза Скоталайн ; Прев.Димитрина Перостийска ; Худож. Любомир Пенов. - 1 изд. - София : Мойри; Сиела, 2000. - 320с.; 20 см. - (Поредица Трилър)

820(73)-31
ISBN 954-735-034-X
5.00 лв.

No 8240

318B.* Стейнфорт, Даяна. Дивата страна на живота / Даяна Стейнфорт ; Прев.Снежана Дончева ; Худож. Иван Бочев. - 1 изд. - София : Слово, 2000. - 464 с.; 20 см. -(Поредица Световни автори)

820-31
ISBN 954 439 630-6
7.00лв.

No 8288

319B.* Толкин, Дж. Р.Р. Силмарилион / Дж. Р.Р. Толкин ; Прев. Любомир Николов ; Под ред. на Кристофър Толкин. - 1 изд. - София : Абагар холдинг, 1995. - 474 с.;20 см

820-312.9
ISBN 954-584-125-7
6.00 лв.

No 8479

320B.* Толкин, Дж. Р.Р. Недовършени предания : Ч. 1 / Дж. Р.Р. Толкин ;Прев. Любомир Николов. - 1 изд. - София : Абагар холдинг, 1996. - 224 с.; 20 см

820-312.9
ISBN 954-584-169-9
5.00 лв.

No 8480

321B.* Троая, Анри. Петър Велики : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Паисий Христов ; Худож. Веселин Цаков. - София : Рива, 2000. - 344 с.; 20 см

840-31
ISBN 954-8440-30-X
7.50 лв.

No 8446

322B.* Удхаус, П.Г. Лятна луна / П.Г. Удхаус ; Прев. от англ. Савина Манолова ; Корица Момчил Колчев. - 1 изд. - София : Колибри, 2000. - 272 с.; 20 см

820-31
ISBN 954-529-155-9
4.00 лв.

No 8481

323B.* Удхаус, П.Г. Любов по френски : Роман / П.Г. Удхаус ; Прев. Тодор Кенов ; Худож. Борил Караиванов. - 1 изд. - София : Кронос, 2000. - 256 с.; 20 см

820-31
ISBN 954-8516-52-7
4.50 лв.

No 8249

324B.* Уилсън, Елиан. Изгубеният гълъб : История за всички времена / Елиан Уилсън ; Ил. Ханс Ерни ; Прев. от англ. Жени Доцева, Мария Филипова. - 1 изд. - София :Епсилон, 1999. - 104 с.; 20 см. - (Серия Енигма)

820(73)-31
ISBN954-8608-21-7
3.70 лв.

No 7029

325B.* Уйлямс, Чарлз. Честни сини очи / Чарлз Уйлямс ; Прев. от англ. Галин Йорданов. - [София] : Силви-Арт, 1997. - 192 с.; 20 см. - (Библиотека Джобни романи)

820(73)-31
ISBN 954 8171 09 0
2.00 лв.

No 8297

326B. Фицджералд, Франсис Скот. Жълто : [Новели] / Франсис Скот Фицджералд ; Състав. Силви Гърчева ; Прев. Иван Робанов, Мери Аронова, Желяз Янков. - 1 изд. -[София] : Силви-Арт, 1997. - 240 с.; 20 см. - (Модерна класика)

820(73)-32
2.70 лв.

No 2940

327B.* Хонг, Нансук. Моят живот при Муун / Нансук Хонг ; Прев. Анжела Петрова. - 1 изд. - София : Емас, 2000. - 282 с.; 20 см. - (Поредица Преживяно)

820(73)-312.6:289
5.50 лв.

No 8339

328B.* Чайлд, Лий. Място за убиване : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ.Любомир Николов ; Худож. Кръстьо Кръстев. - 1 изд. - София : Обсидиан, 2000. - 384 с.; 20см

820-31
ISBN 954-8240-52-1
6.50 лв.

No 8243

329B.* Чейс, Джеймс Хадли. Лешоядът е търпелива птица / Джеймс Хадли Чейс ;Прев. от англ. Иван Попов. - 2 изд. - [София] : Силви-Арт, 1997. - 190 с.; 20 см. -(Библиотека Джобни романи)

820(73)-31
2.00 лв.

No 8296

330B.* Шекспир, Уилиам. Събрани съчинения : В 8 т. : Т. 8. Романси и сонети :Перикъл, Цимбелин, Зимна приказка, Бурята / Уилиам Шекспир ; Прев. от англ. Валери Петров ; Предг. Марко Минков. - София : Захарий Стоянов, 2000. - 736 с.; 22 см

820-12 +820-193.3
ISBN 954-739-074-0
35.00 лв.

No 8363

331B.* Шницлер, Артур. Просъници : Новела / Артур Шницлер ; Прев. от нем.Недялка Попова ; Худож. Веселин Цаков. - 1 изд. - София : Хемус, 2000. - 120 с.; 22 см. -(Поредица Наниз)

830(436)-32
ISBN 954-428-201-7
3.00 лв.

No 8239

332B.* Ъпдайк, Джон. Вещиците от Ийстуик / Джон Ъпдайк ; Прев. Иван Робанов, Розина Кабзамалова. - 1 изд. - [София] : Силви-Арт, [Б. г.]. - 352 с.; 20 см. - (ПоредицаМодерна класика)

820(73)-31
5.00 лв.

No 8293

ИНДЕКС НА АВТОРИТЕ

Aleksov, Alexander (il.) 121B
Borisova, Veska 127B
Doufev, Konstantin 232B, 233B
Georgieva, Maria 121B
Grancharov, Christo 226B, 227B
Grancharov, Michael 227B
Grozdanova, Lilyana 121B
Komitska, Anita 127B
Mavrov, Kiro (il.) 121B
Meteva, Elena 228B
Nedkova, Marieta 121B
Nicolov, Velislav (photo) 127B
Pachova, Galina 228B
Randova, Rossitza 228B
Sabourin, Jesus 244B
Айк, Дейвид 7B
Александров, Георги (прев.) 271B
Александрова, Светла (ил.) 117B
Алексиев, Веселин (прев.) 200B
Алексиев, Жеко (корица) 256B
Алексиева, Емилия 43B
Ананд, Марго 9B
Анастасов, Антон (корица) 198B, 199B
Анастасов, Георги (прев.) 309B
Ангелов, Димитър 131B, 132B
Ангелова, Искра (прев.) 291B
Ангелова, Татяна (прев. от англ.) 204B
Андреев, Йордан 133B
Андреева, Людмила (прев. от англ.) 45B
Андрюс, Тед 10B, 11B, 12B, 166B
Анселмо, Питър 167B
Апостолов, Апостол 13B
Априлов, Борис 245B
Армстронг, Кембъл 271B
Аронова, Мери (прев.) 326B
Атанасов, Владимир 104B
Атанасов, Филип 246B
Атанасова-Вукова, Анастасия (консулт.) 106B
Байков, Байко 70B
Балдачи, Дейвид 272B
Балдини, Симонета (ил.) 156B
Банков, Кирил 111B
Барет, Клайв 55B
Бахарян, Елвита (прев. от англ.) 15B
Беинса Дуно 8B
Белами, Катрин 273B
Белева, Христина (прев. от англ.) 26B
Беличенова, Татяна (прев.) 280B
Бенатов, Лъчезар (прев. от англ.) 178B
Бернщейн, С. Б. (под ред. на) 218B
Бижков, Георги 105B
Бисет, Доналд 274B
Богданов, Богдан (консулт.) 2B
Божидарова, Ина (състав.) 261B
Божилова, Ценка (състав. и ред.) 85B
Божков, Рангел 214B
Бол, Бил 198B, 199B
Бонев, Стоян 190B
Бочев, Иван (худож.) 107B, 242B, 284B, 315B, 318B
Бояджиев, Цочо (прев. от нем.) 3B
Бояджиева, Нели (състав.) 115B
Бранд, Спайк (ил.) 158B
Браун, Мартин (ил.) 155B
Бродел, Фернан 134B
Брукс, Джеймс 167B
Буш, Вилхелм 275B
Бърдсал, Джордж 14B
Бърчил, Джули 276B
Бьол, Хайнрих 277B, 278B
Вазов, Иван 248B
Вангелов, Петър (моногр.) 56B
Вапцаров, Никола 249B
Васевски, Василен (худож. оформл.) 10B
Васевски, Ивайло (прев.) 11B, 12B, 166B; (прев. от англ.) 10B,150B
Василев, Сава 240B; (предг., състав. и прил.) 249B
Василев, Свилен (прев.) 71B
Василева, Ира (прев.) 174B
Велинова, Вася (състав., ред. и предг.) 136B
Велинова, Магдалина 209B
Величков, Иван (прев.) 174B
Венедиков, Иван 122B, 123B, 128B
Венедикова, Теодора (худож. оформл.) 71B, 75B
Веселинов-Шамсуддийн, Александър (ред.) 26B
Виник, Джуд (ил.) 193B
Витанова, Ирена (прев.) 159B
Владимирова, Габриела 143B
Войнов, Михаил 219B
Вонегът, Кърт 279B
Вутева, Росица 206B
Вълнарова, Милена (худож.) 239B
Върбев, Софрони (худож.) 251B
Габровска, Дори (прев.) 306B
Гавазова, Нина (прев.) 288B, 292B
Гаврилова-Димова, Камелия (прев.) 211B
Гайзър, Елизабет (под ред. на) 204B
Гандлин, Леонард 280B
Гарелова, Калина (прев.) 2B
Гарланд, Алекс 281B
Георгиева, Мария (прев.) 134B
Герганова, Капка (прев.) 65B; (прев. от англ.) 33B
Германов, Владимир (прев.) 63B; (прев. от англ.) 64B
Гечева, Кристина (прев. от англ.) 52B
Гешев, Валентин 222B
Гимар, Пол 282B
Гипс, Сюзън 213B
Глухарова, Мариета (прев. от англ.) 124B
Голман, Даниел 44B
Гонгалов, Иван (ил.) 112B
Горанова, Мария 106B
Горанова, Тоня (худож.) 267B
Готи, Виктория 283B
Градинаров, Пламен (ред.) 18B
Грегъри, Кей 284B
Греъм, Хедър 285B
Григорова, Магдалина (състав.) 210B
Грийнбърг, Адел 191B
Грийнбърг, Сет 191B
Гросбърг, Джон 178B
Гроф, Станислав 45B
Груев, Стефан (худож.) 270B
Грънчаров, Михаил (прев.) 316B
Грънчарова, Славка (прев.) 195B
Гънчев, Райчо 234B
Гърдев, Георги 107B
Гърчева, Силви (състав.) 301B, 326B
Гюзелев, Васил (науч. ред.) 144B
Гюрджеклиева, Ваня (прев. от фр.) 21B
Гюрова, Светла 239B
Дайнов, Евгени (предг.) 74B
Далхаймер, Матиас 202B
Дамянова, Пенка (прев.) 87B
Данаилов, Христо (прев.) 198B, 199B
Данев, Кънчо (худож.) 78B, 79B
Дарендорф, Ралф 71B
Дармън, Питър 150B
Даскалов, Николай 78B
Дачев, Йордан (прев.) 308B
Дворянова, Емилия 1B
Дебелянов, Димчо 250B
Дейков, Яким (ил.) 114B
Дейкова, Албена (ил.) 114B
Дейли, Джанет 286B
Делински, Барбара 287B
Денинг, Мелита 15B, 16B
Дерменджиев, Атанас 145B
Деспотова, Красимира (худож. оформл.) 2B, 44B, 46B
Джамбазова, Вера (прев. от англ.) 28B
Джойс, Бренда 288B
Джудит, Енодия 17B
Диманова, Диана (прев. от нем.) 314B
Димитрова, Ирина (прев.) 158B
Димитрова, Петя (прев.) 286B
Димов, Иван 79B
Димов, Продрум 251B
Димовски, Борис (рис.) 268B
Диъри, Тери 155B
Добрев, Георги (прев.) 155B, 157B
Добрев, Добрин 220B
Добрев, Марин (худож.) 3B, 4B, 5B, 6B, 69B, 122B, 123B, 128B,131B, 132B, 140B, 141B
Добрев, Петър (худож.) 330B
Добрева, Петя (прев.) 156B
Дойков, Васил 145B
Дойл, Артър Конан 289B
Дойнов, Дойно (предг.) 143B
Доков, Радослав (прев. от фр.) 48B, 49B
Долин, Арнолд (под ред. на) 204B
Донева, Мария (прев.) 233B
Дончев, Иво (ил.) 113B
Дончева, Мария (прев.) 192B
Дончева, Снежана (прев.) 273B, 318B
Доцева, Жени (прев. от англ.) 324B
Дочев, Иван (под общ. ред. на) 82B
Драголов, Борис (худож.) 139B, 223B, 228B
Драгостинова, Светлана (худож.) 173B; (худож. оформл.) 7B,10B, 11B, 12B, 14B, 15B, 16B, 20B, 21B, 22B, 23B, 24B, 25B, 27B, 29B, 30B, 32B,33B, 35B, 41B, 42B, 60B, 66B, 150B, 167B, 169B, 175B, 212B
Дуфев, Константин 230B
Дънлавей, Раян (ил.) 158B, 161B
Еванс-Причард, Едуард 124B
Евстатиев, Валентин (прев. от англ.) 31B
Евтимова, Румяна (състав. и встъп. студия) 270B
Евтимова, Татяна (прев. от англ.) 61B
Еленкова, Весела (прев.) 293B
Елчинова, Анна (прев. от англ.) 57B
Епиктет 2B
Ерни, Ханс (ил.) 324B
Жеков, Константин (худож.) 61B, 64B, 180B, 262B
Желязкова, Росица (прев.) 298B
Жечев, Тончо (предг., състав. и прил.) 250B
Жилсон, Етиен 3B
Жонсин, Чън 170B
Загоров, Николай 164B
Зарков, Тодор 137B
Зафирова, Йорданка (прев. от англ.) 77B
Захариев, Здравко (худож.) 230B, 232B, 233B
Захариева, Ася 252B; (ил.) 252B
и др. 3B, 82B, 102B, 103B, 104B, 108B, 109B, 110B, 113B,114B, 116B, 117B, 222B, 224B, 229B; (ил.) 156B; (прев.) 289B; (състав.) 138B;(фотогр.) 232B
Иванов, Валери 58B
Иванов, Йордан Н. 221B
Иванова, Елена (прев.) 302B
Иванова, Мая 253B
Иванова, Татяна (прев. от англ.) 7B
Иванчев, Ивайло (ил.) 307B
Игов, Светлозар (предг., състав. и прил.) 259B
Игълтън, Тери 241B
Икономов, Емануел (предг.) 246B
Иларионов, Йосиф 168B
Илиев, Михаил (прев. от фр.) 36B
Илиева, Атанаска (прев. от англ.) 213B
Илиева, Лили (прев.) 154B
Инджиева, Гергана (прев. от нем.) 67B, 144B
Йорданов, Галин (прев.) 299B; (прев. от англ.) 290B, 325B
Йорданов, Недялко 254B, 255B
Кабзамалова, Розина (прев.) 332B
Кавалджиев, Тодор 72B, 73B
Казан, Елия 290B
Калинков, Марин 165B
Калоферова, Мая (прев.) 46B
Калфов, Трифон (худож.) 240B
Калчев, Христо 256B, 257B, 258B
Каплан, Робърт-Майкъл 169B
Капоти, Труман 291B
Каприев, Георги (прев. от нем.) 3B
Караиванов, Борил (корица) 59B; (худож.) 204B, 323B
Караиванова, Мария (прев.) 54B
Карев, Георги 151B
Карнеги, Дейл 46B
Карни, Чарлз (текст) 158B, 161B
Каултър, Катрин 292B
Кауфман, Лар 202B
Кахил, Тим (ил.) 161B
Кацарова, Ива (прев.) 24B, 42B; (прев. от англ.) 23B, 25B, 41B
Кацарска, М. 229B
Келбечев, Димитър (худож.) 227B, 316B
Келерман, Джонатан 293B
Кенанов, Димитър (предг., състав. и комент.) 265B
Кенеди, Гавин 80B
Кенов, Тодор (прев.) 323B
Кент, Питър 192B
Киров, Димитър 59B
Киров, Пламен (състав.) 87B
Кирова, Милена (ред.) 241B
Кишон, Ефраим 294B
Кланси, Том 295B
Класен, Норберт 18B
Клисарски, Красимир 235B, 236B
Колев, Константин (прев.) 284B
Колчев, Момчил (корица) 322B
Колчева, Мая (худож.) 281B
Комарова, Зорница (прев. от англ.) 39B
Константинов, Алеко 259B
Кортел, Елена (прев.) 296B, 297B
Котова, Екатерина 108B
Коулмън, Майкъл 157B
Кочев, Иван (отг. ред.) 214B, 215B
Крайнак, Джо 193B
Кранц, Джудит 296B, 297B
Крейг, Джон Кларк 194B
Крото, Джон 197B
Крусев, Петър (худож.) 249B, 265B, 308B
Кръстев, Кръстьо (худож.) 272B, 305B, 328B
Кръстева, Тодорка 146B
Купенов, Калин (прев.) 14B
Кусев, Ивайло 81B
Кушева, Тодорка 112B
Куюмджиева, Ценка (худож.) 151B
Кънчев, Димитър 147B
Кънънигам, Скот 20B
Кюмюрджиев, Иво (прев. от англ.) 34B
Кюпова, Наташа (худож. оформл.) 129B
Лазаров, Борислав 111B
Лалев, Цанко (състав.) 247B, 260B
Ламбрева, Диляна (състав. и прев. от нем.) 294B
Ларсен, Глен (ил.) 192B
Лаутлиев, Никола (фотогр.) 230B, 232B
Лашкова, Лили 223B
Левакова, Албена (прев. от англ.) 281B
Леви, Елифас 21B
Левиева, Яна (худож.) 52B
Ли, Динг 170B
Лин, Джейми 22B
Линкова, Мария (прев.) 224B
Лозанова, Корнелия (състав.) 247B
Лъдлъм, Робърт 298B
Льо Ге, Леандър 138B
Любенов, Борис (прев. от нем.) 312B
Мавродинов, Богдан (худож.) 133B, 213B
Макевърс, Джоан 23B, 24B, 25B
МакКамън, Робърт 299B
МакФедриз, Пол 195B
Малинов, Светослав (състав. и науч. ред.) 74B
Малинова, Севдалина (прев.) 275B
Манолов, Андрей (прев. от фр.) 282B
Манолова, Савина (прев. от англ.) 322B
Манолова, Соня (худож.) 309B
Манчиноти, Сузана 156B; (текст) 156B
Маринов, Александър (консулт.) 44B
Мартел, Джон 300B
Мартинес, Бистра 60B
Марч, Марион 23B, 24B, 25B
Марчева, Надежда (науч. ред.) 213B
Маршето, Мишел 224B
Матю, Лин 302B
Методиев, Веселин 139B
Миланов, Милан (прев.) 289B
Милбърн, Кен 197B
Милев, Александър 219B
Милкова, Калина 146B
Минков, Марко (предг.) 330B
Минков, Светослав (прев.) 307B
Минкова, Ганета 82B
Минчева, Даниела 107B
Минчева, Пенка 112B
Мирчев, Кирил (отг. ред.) 216B
Митева, Правда (прев. от англ.) 303B
Михайлова, Красимира (корица) 43B; (худож.) 135B
Михайловска, Елена 68B
Михайловски, Стоян 260B
Михова, Златка (прев. от англ.) 212B
Младенов, Николай (худож.) 254B, 255B, 267B
Младенова, Ани (прев. от англ.) 16B
Младенова, Марина (състав.) 142B
Момкова, Денка (прев. от англ.) 173B
Москов, Моско 225B
Мутафов, Енчо 53B
Мутафова, Нели (прев.) 287B
Мутафчиева, Вера 262B
Мърдок, Айрис 303B, 304B
Найденов, Тотко 171B
Найденова, Таня (прев.) 315B
Напърт, Джан 61B
Начева, Кремена (прев.) 232B, 306B
Неделчев, Михаил 75B
Неделчева, Мариана (прев.) 71B
Нейкова, Николина (състав.) 138B
Неновски, Нено (състав.) 87B
Нешев, Марин (худож.) 45B
Николов, Данаил (прев. от англ.) 35B
Николов, Ивайло (худож.) 106B
Николов, Йордан 140B, 141B
Николов, Любомир (прев.) 319B, 320B; (прев. от англ.) 328B
Николов, Максим 180B
Николов, Никола 165B
Николова, Антоанета (прев. от англ.) 47B
Николова, Елена (предг.) 58B
Николова, Стефка (прев.) 40B
Никълсън, Рейнълд 26B
от автора (рис.) 264B
Павлов, Стефан 263B
Папюс 27B
Паркър, Робърт 305B
Патрашков, Тодор 172B
Паунов, Виктор (худож.) 269B, 275B, 289B, 294B; (худож.оформл.) 279B
Пашев, Георги 129B
Пенков, Сава 148B
Пенов, Любомир (худож.) 90B, 101B, 207B, 208B, 225B, 271B,317B
Пенчев, Л. (прев. от нем.) 310B, 313B
Пепеланова, Мица (прев.) 285B
Перостийска, Димитрина (прев.) 317B
Петканова, Сълза (показ.) 241B; (ред.) 241B
Петков, Ясен (ил.) 103B
Петкова, Светозара (прев.) 29B
Петров, Валери (прев. от англ.) 330B
Петров, Лъчезар (прев.) 54B
Петров, Милан 101B
Петров, П. (прев. от нем.) 313B
Петров, Петър (прев. от нем.) 311B
Петрова, Анжела (прев.) 327B
Петрова, Светлана (прев. от нем.) 314B
Пехливанова, Пенка 112B
Пешева, Петя (прев. от нем.) 177B
Питс, Дейвид 198B, 199B
Пиърс, Лесли 306B
Полсън, Женевиев 47B
Полсън, Стивън 47B
Попов, Иван (прев. от англ.) 329B
Попов, Людмил (състав. и ред.) 72B
Попов, Николай 105B
Попов, Филип (худож.) 72B, 73B, 164B, 253B
Попова, Жасмин 89B
Попова, Недялка (прев. от нем.) 331B
Потър, Карол 28B
Прааг, Джеймс Ван 29B, 30B
Пронин, Виктор 308B
Пъдарева, Елена (ил.) 245B
Радев, Ради 4B, 5B; (състав., предг. и бел.) 6B
Радев, Радослав (предг.) 107B
Радева, Лиляна (худож. оформл.) 104B
Радева, Мария (състав.) 130B
Радева, Светлана (консулт.) 211B
Радичков, Йордан 264B
Радойнова, Диана 125B
Рафаел Саймънс, Т. 31B
Рафи, Елика (прев.) 44B
Рашева, Валя (прев.) 193B, 198B, 199B
Реан, Реймон 48B, 49B
Ремарк, Ерих Мария 310B, 311B, 312B, 313B, 314B
Рийс, Ал 83B
Ринпоче, Согиал 63B, 64B
Ричардс, Емили 315B
Робанов, Иван (прев.) 326B, 332B
Розова, Надежда (прев.) 232B
Рубенова, Румяна (прев. от англ.) 241B
Русинова, Елена 102B, 103B, 109B, 110B, 113B, 114B, 116B,117B
Русков, Николай 237B, 238B
Ръниън, Деймън 316B
Савчев, Боян (прев.) 80B
Санчес, Виктор 32B
Сарафска, Нели 146B
Саръян, Хайгануш (ред. и консулт.) 174B
Свечников, Георги (под ред. на) 63B
Семков, Милен (състав. и науч. ред.) 135B
Семов, Марко 50B
Семов, Минчо 76B
Симеонова, Мария (компют. дизайн) 85B
Сирманов, Васил (прев.) 191B, 197B
Скоталайн, Лайза 317B
Славова, Миланка 84B
Славянова, Здравка (прев. от англ.) 305B
Спасова, Маргарита (прев.) 22B; (прев. от англ.) 175B
Стаменов, Атанас (състав.) 181B
Станков, Георги (худож.) 224B, 286B
Станков, Иван 242B
Станчева, Антония (прев.) 196B
Стейнфорт, Даяна 318B
Стефанов, Александър (худож.) 168B, 171B
Стефанов, Иво (прев. от англ.) 276B
Стефанова, Цонка (прев.) 308B
Стоевски, Димитър (прев.) 275B
Стоилов, Борис (худож.) 274B, 285B
Стоилова, Пепа (прев.) 286B
Стоименова, Вера (прев.) 274B
Стойков, Божидар (прев. от англ.) 279B
Стойков, Ст. (отг. ред.) 217B; (под общ. ред. на) 215B, 216B;(под ред. на) 218B
Стоун, Кристофър 201B
Стоянов - Димо, Димитър (ил.) 246B; (худож.) 300B; (худож.оформл.) 283B, 287B, 288B, 292B, 293B, 302B
Стоянова, Добрина (състав. и ред.) 85B
Стоянова, Румяна (прев.) 192B
Сървоун, Тони (ил.) 158B
Табов, Йордан 111B
Тайсън, Доналд 51B
Талев, Павел (прев.) 295B
Танчев, Евгени (ред. и предг.) 87B; (състав.) 87B
Татьозов, Тотко 118B
Тепавичаров, Ивайло 119B
Терзиев, Петър (ил.) 120B
Тигунаит, Пандит Раджмани 65B
Тисеран, Робърт 175B
Тодоров, Тихомир 176B
Тодорова, Анна (прев. от нем.) 277B, 278B
Тодорова, Антоанета (състав. и ред.) 86B, 91B, 92B, 93B, 94B,95B, 96B, 97B, 98B, 99B, 100B
Тодорова, Мария 176B
Тодорова, Пламена (корица) 248B
Тодорова-Пиргова, Ивета 126B
Толкин, Дж. Р.Р. 319B, 320B
Толкин, Кристофър (под ред. на) 319B
Топкис, Татяна (под ред. на) 204B
Тотев, Анастас 143B
Траут, Джак 83B
Трендафилов, Христо 243B
Трифонов, Трифон 207B, 208B
Троая, Анри 321B
Убенов, Цветан (прев. от англ.) 17B, 32B, 66B, 170B
Убенова, Даниела (науч. ред.) 102B, 103B, 110B
Удхаус, П.Г. 322B, 323B
Уеб, Джеф 194B
Уебстър, Ричард 33B, 212B
Уебър, Джо 201B
Уелш, Мат 202B
Уилсън, Елиан 324B
Уиник, Джуд (ил.) 195B
Уйлямс, Чарлз 325B
Унселд-Бауманс, Кристине 177B
Уомак, Хелън 77B
Файър, Джон 34B
Федър, Кен Игъл 35B
Фермие, Жан Даниел 36B
Филипов, Филип (худож.) 299B
Филипова, Мария (прев. от англ.) 324B
Филипова, Филипина (прев. от англ.) 272B
Филипс, Майк (ил.) 157B
Филипс, Осбърн 15B, 16B
Филкова, Федя 266B
Филчев, Буян (худож.) 134B, 295B, 298B
Филчева, Кремена (дизайн) 84B; (худож.) 89B, 219B
Фингарова, Яна (прев. от англ.) 20B
Фицджералд, Франсис Скот 326B
Форчън, Дайън 37B, 38B
Фотев, Георги 69B
Францини, Луис 178B
Фултън, Маргарет 213B
Фъргюсън, Анна-Мари 39B
Хаджитанев, Никола (худож.) 108B
Хан, Хазрат 40B
Харитиди, Олга 52B
Хонг, Нансук 327B
Хоуп, Мъри 153B
Христов, Алексей (прев.) 71B
Христов, Паисий (прев. от фр.) 321B
Христов, Стефан (прев.) 202B
Христова, Румяна (прев. от англ.) 167B, 169B
Хуа, Джоу Тсун 66B
Хунгер, Херберт 144B
Цаков, Веселин (худож.) 165B, 303B, 304B, 321B, 331B
Цалева, Юлиана (прев. от англ.) 37B
Цанев, Стефан 267B
Цветков, Ангел (прев.) 27B; (прев. от англ.) 19B, 38B, 51B
Ценова, Жана (прев. от нем.) 18B
Цолов, Красимир (прев.) 194B
Цоц, Фолкер 67B
Чайлд, Лий 328B
Чакалова, Дани 268B
Чакалова, Недялка (прев. на англ.) 142B
Чейс, Джеймс Хадли 329B
Ченков, Райно 179B
Чернев, М. (прев. от нем.) 310B
Чернева, Юлия (прев.) 283B, 300B
Чиширанова, Мария (рис.) 58B
Чолов, Румен 90B
Шарова, Крумка (ред. и предг.) 138B
Шекспир, Уилиам 330B
Шкойнарова-Божкова, Силвия (прев. от англ.) 30B
Шницлер, Артур 331B
Шоселова, Елеана (прев.) 308B
Шулман, Мартин 41B, 42B
Ъпдайк, Джон 332B
Яворов, Пейо 269B
Якова, Рада (корица) 264B
Янакиева, Елка 120B
Янков, Желяз (прев.) 326B
Янкова, Чанна (прев. от англ.) 304B

ИНДЕКС НА ЗАГЛАВИЯТА

Bulgarian icons 231B
EURO 2000 162B
Have fun with the ABC 163B
HTML в лесни стъпки 203B
Translation XL 229B
Агни йога 54B
Аз и природата : 3 - 5 годишни 102B
Аз празнувам : 5 - 7 годишни 103B
Акордиране на човешката душа 8B
Антология на беларуската поезия 270B
Бамби 154B
Библия, сиречь священно-то писанie на Beтxый и Нов 56B
Български диалектен атлас : В 4 т. 215B, 216B, 217B, 218B
Български държавници и политици 1918-1947 130B
Български предания и легенди 247B
Готварска книга за мъже 210B
Данъчен процесуален кодекс 91B
Добрите маниери на възпитаните деца 156B
Европа и България 135B
Енциклопедия за ученика [в] 3. клас 108B
Заветът на Св. Иван Рилски 136B
Завръщането на друидите 57B
Закон за данък върху добавената стойност и Правилн 92B
Закон за защита на конкуренцията. Закон за авторск 93B
Закон за кадастъра и имотния регистър 94B
Закон за корпоративното подоходно облагане 95B
Закон за местните данъци и такси 96B
Закон за облагане доходите на физическите лица 97B
Здравно осигуряване 98B
Земеделски земи 86B
Издателският бизнес 204B
История на славянските езици : Очерци с текстове : 222B
История на християнската философия. Историческото 3B
Книга за планиране и отчитане 109B
Книга за Свещената магия на Абремелин Мага, както 19B
Книга за учителя : Програма за възпитание на детет 110B
Кодекс за задължително обществено осигуряване 99B
Кодекс на труда 100B
Консерватизмът: Т. 2. 74B
Конституционализмът на САЩ 87B
Краят на хилядолетието : Носталгии, раздели и наде 152B
Маски 301B
Микрософт фронт 196B
Млада българска драматургия на 90-те 261B
Моето дете : 3 - 5 годишни 113B
Моето дете : 5 - 7 години 114B
Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс 88B
Новий Завет на Господа нашего Иисуса Христа 62B
Опел Астра OPEL Astra 182B
Опел Вектра OPEL Vectra 183B
Опел омега OPEL Omega 184B
Породите дребни кучета 181B
Превози и спедиция 205B
Преследване в музея 158B
Приказките на Андерсен и съвременното възпитание 115B
Приказките на Шехерезада 307B
Програма за възпитание на детето от две до седемго 116B
Птицата Грифон 309B
Работа в мрежи с TCP/IP Microsoft Windows NT 4.0 : 200B
Раннохристиянски храм Света София 142B
Рено 19 Renault 19 185B
Рено 9/11 Renault 9/11 186B
Ръководство по хипертония 173B
Ръкоделието - лесно и приятно 211B
София и региона. Атлас 149B
Средновековна философия : Антология 6B
Старобългарска литература 265B
Твоята ръка е целебна : Акупресура. Самомасаж 174B
Тигъра 159B
Търговска кореспонденция на немски език 85B
Фигури от хартия : Кн. 1 160B
Филмова звезда 161B
Фолксваген Пасат Volkswagen Passat 188B
Форд Ескорт Орион Ford Escort/Orion 189B

ИНДЕКС НА ИЗДАТЕЛСТВАТА

AutoPoint 182B, 183B, 184B, 185B, 186B, 187B, 188B, 189B
Borina 231B
LIO Book Publishing 201B
Nicrima; Borina 127B
Princeps 136B
Аб издателско ателие 266B
Абагар 55B, 64B, 78B, 79B
Абагар холдинг 61B, 63B, 319B, 320B
Апис-Ромил Колев 81B, 82B, 206B
Аратрон 7B, 10B, 11B, 12B, 14B, 15B, 16B, 17B, 19B, 20B, 21B,22B, 23B, 24B, 25B, 27B, 29B, 30B, 31B, 32B, 33B, 35B, 37B, 38B, 39B, 41B, 42B,47B, 51B, 60B, 65B, 66B, 150B, 166B, 167B, 169B, 173B, 175B, 212B
Аргус 246B
Атика 77B
Библиотека 48 254B, 255B, 267B, 280B, 296B, 297B
Бяло братство 8B
Виа 86B, 91B, 92B, 93B, 94B, 95B, 96B, 97B, 98B, 99B, 100B
Виделина 56B
Време 239B
Вулкан-4 180B
Гема 156B, 213B
Дамян Яков 163B, 264B
Даниела Убенова 102B, 103B, 106B, 109B, 110B, 113B, 114B,116B, 117B, 118B, 120B, 137B, 146B
Датамап-Европа 149B, 205B
Делакорт 277B, 282B, 291B, 310B, 311B, 312B, 313B, 314B
Дружество Гражданин 71B, 75B
ДСБ 211B
ЕА 80B
Егмонт България 154B, 155B, 157B, 158B, 159B, 161B, 162B
Емас 223B, 268B, 327B
Епсилон 52B, 324B
Ера 283B, 287B, 288B, 292B, 293B, 300B, 302B
ЕТ "Животно" 181B
ЕТ Георги Велин - Жорж 160B
Жанет-45 129B
Захарий Стоянов 330B
Зеница 72B, 73B, 164B, 251B, 253B
Ивета 209B, 210B
Идея 3B, 4B, 5B, 6B, 53B, 69B, 122B, 123B, 128B, 131B, 132B,140B, 141B
Издателство на БАН 214B, 215B, 216B, 217B, 218B, 221B
Инвестпрес 13B
ИнтелСис 252B
Информа интелект 85B
Кибеа 2B, 44B, 46B
Класика и стил 83B
Клуб Фохат 54B
Колибри 322B
Кронос 323B
Кротал 281B
Ланс; Делакорт 278B
Летера 121B
Лик 18B, 45B, 67B, 111B, 144B
Мириам 28B, 36B, 48B, 49B
Мойри; Сиела 317B
Нанси 192B, 193B, 195B, 198B, 199B, 220B, 226B, 227B, 229B,316B
Обсидиан 272B, 305B, 328B
Отворено общество 84B, 89B
Пан 247B, 248B, 260B
Панорама 270B
Парнас 2000 145B
Петър Берон 133B
Планета-3 219B
Полис 262B
Прозорец 134B, 295B, 298B
Просвета 104B, 112B
Рекламно-издателска къща Диана 234B, 235B, 236B, 237B, 238B
Рива 303B, 304B, 321B
Светлоструй 230B, 232B, 233B
Светулка-44 309B
Сиела 90B, 101B, 190B, 207B, 208B, 225B, 271B
Силви-Арт 276B, 290B, 299B, 301B, 325B, 326B, 329B, 332B
Слово 107B, 108B, 240B, 242B, 249B, 250B, 259B, 265B, 273B,284B, 308B, 315B, 318B
Софтпрес 191B, 194B, 196B, 197B, 200B, 202B, 203B
Труд 88B, 168B, 171B, 172B, 174B, 179B, 269B, 275B, 279B,289B, 294B
Унив. изд. Св. Кл. Охридски 1B, 43B, 50B, 59B, 68B, 70B, 76B,87B, 105B, 115B, 119B, 125B, 126B, 130B, 135B, 138B, 139B, 142B, 143B, 147B,148B, 152B, 165B, 178B, 204B, 222B, 228B, 241B, 243B, 244B, 263B
Унив. изд. Св. Кл. Охридски; Век 21 151B
Унискорп 177B
Фондация Концепция за театър 261B
Фют 245B, 307B
Хемус 331B
Хермес 224B, 274B, 285B, 286B, 306B
Център за социални практики 74B